Streamad gudstjänst

on 6.1 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Trettondagens gudstjänst streamas på Facebook. Församlingen är inte närvarande i kyrkan. Gudstjänsten kan ses också efter sändningstidens slut. Egen Facebookinloggning behövs inte. Heidi Jäntti, Mirja von Martens och Nina Kronlund medverkar.

Trettondagens kollekt går till Finska Missionssällskapet:

Guds kärlek överskrider alla gränser och kräver att vi försvarar svaga och utsatta. Finska Missionssällskapet utför församlingsarbete för att sprida Guds ord, speciellt bland diskriminerade grupper och dem som blivit utanför kyrkan. Tack vare språkoch bibelöversättningsarbete når evangeliet minoritetsfolk.

Dagens kollekt går till Finska Missionssällskapets församlingsarbete i olika länder. Du kan stöda arbetet via MobilePay och textmeddelande. Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809 eller texta KOLLEKT10 till numret 16155 för att ge 10 €. Må Gud välsigna er gåva rikligt.

Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2020/6483.

Mer information om trettodagens tema


Arrangör

Esbo svenska församling