Allt mellan himmel och jord - Maan ja taivaan väliltä: Om samkönat äktenskap - Tasa-arvoisesta avioliitosta

to 16.9 kl. 18.00
Alberga kyrka

Välkommen till Alberga kyrka! F.d. biskop Björn Vikström och teolog Emma Audas talar om samkönat äktenskap. Översättning och möjlighet till diskussion på två språk finns.

Välkommen till Alberga kyrka! F.d. biskop Björn Vikström och teolog Emma Audas talar om samkönat äktenskap. Översättning samtidigt på YouTube och på plats. Möjlighet till diskussion på svenska och finska.

 


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

Kappalainen
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo

vastuualueet: aikuisrippikoulutyö, aluevastuu Perkkaa/Etelä-Leppävaara, Primen sovellusvastaava