Gudstjänst med små och stora

sö 3.10 kl. 12.15
Två barn tillsammans med en ängel.
Esbo domkyrka

Gudstjänst där dagklubbsbarnen och barnledarna medverkar.

Vi firar Mikaelidagen, eller Änglarnas dag, en dag då vi tänker på Guds änglars eller sändebuds betydelse och uppdrag. 

Medverkande är prästen Mirja von Martens och kantorerna Mauriz Brunell och Eeva-Liisa Malmgren.

https://www.kyrkoarskalendern.fi/kyrkoarsdag/mikaelidagen/


Arrangör

Esbo svenska församling