Sorgegrupp

to 19.5 kl. 18.00

Förättningskapellet

Sorgegrupp 4 gånger

Sorgegruppen träffas 4 gånger på Förrättningskapellet vid Esbo domkyrka. Ledare församlingspastor Mirja von Martens mirja.vonmartens@evl.fi

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo