Bild från julkalendern 2018, teckning av Ilja Karsikas, Maria med Jesusbarnet