Högsta tillåtna personantal i församlingarnas lokaler

Vi följer myndigheternas anvisningar om handhygien och användning av ansiktsskydd. 

Antalet besökare begränsas i våra lokaler på grund av coronaepidemin 28.12.2021 - 31.1.2022

Nedanstående antal gäller vid

  • högmässor och gudstjänster 
  • kyrkliga förrättningar
  • antal märkta med * gäller kyrkliga förrättningar 28.12 - 31.12.2021

Antalet besökarplatser under normaltillstånd hittas under lokalers informationssidor.

Församlingarna bör se till att besökarna inte kommer i nära kontakt med varandra när de kommer till kyrkan, när de avlägsnar sig därifrån eller då de deltar i nattvarden. 

Lokal Personantal  
Esbo domkyrka 30 (*185)
Esbovikens kyrka 30 (*180)
Alberga kyrka 30 (*106 )(församlingssalen 16 (*27). Max. 30 (*135) i kyrksal + församlingssal med bord
Olars kyrka, finska sidan 30 (*160) (församlingssalen 14 (*23) vid kaffeservering för samma grupp)
Olars kyrka 20 (*33) (församlingssalen 8 (*13))
Otnäs kapell 28 (*63) (vid servering 15 (*20))
   
Förrättningskapellet   10 (*20)
Esbo begravningskapell 16 (*26)
Klockarmalmens stora kapell 24 (*40)
Klockarmalmens lilla kapell 8 (*20)
   
Arken 16 (*27) (kaféet 6 (*7))
Aurora kapell 30 (*60) 
Kalajärvi kapell 20 (*40) 
Karabacka kapell 30 (*50) (övre salen 8 (*10), mötesrummet 8 (*10))
Ladusveds kapell 8 (*20)
Köklax kapell 30 (*60)
KilonRisti renovering
Dalsviks kapell 30 (*51)
Mankans församlingshem inte i bruk 1-17.1.2022 (*20)
   
Mattby kapell (förrättningar) 30 (*40)  (kaféet 10 vid enskild kaffeservering (*16), församlingssalen 1-17.1.2022 ur bruk (*13) vid kaffeservering)
Estmalmens kapell 8 (*20)
Nupurböle kapell 10 (*20)
Olars kapell 24 (*26) 1-17.1.2022 inte förrättningar (aulan (*13 vid kaffeservering))
Bergans kapell 16 (*27)
Sockenstugan 10 (*20)
Sökö kapell 30 (*80)
Södrik kapell 30 (*70) 
Esbo domkyrkas församlingsgård  30 (*66)
Uuttu 12 (*20) (församlingssalen 8 (*10), kaféet 5 (*5))
Gröndals kapell 20 (*35)
Virsu 16 (*26)