Högsta tillåtna personantal i församlingarnas lokaler 18.2.-30.6.2022

Vi följer myndigheternas anvisningar om handhygien och användning av ansiktsskydd. 
 

Antalet besökarplatser under normaltillstånd hittas under lokalers informationssidor.

Församlingarna bör se till att besökarna inte kommer i nära kontakt med varandra när de kommer till kyrkan, när de avlägsnar sig därifrån eller då de deltar i nattvarden. 

Lokal Personantal  
Esbo domkyrka 585
Esbovikens kyrka 400
Alberga kyrka 315 (församlingssalen 50. Max. 450 i kyrksal + församlingssal med bord
Olars kyrka, finska sidan 480 (församlingssalen 45 vid kaffeservering för samma grupp)
Olars kyrka 70 (församlingssalen 20)
Otnäs kapell 75 (vid servering 36)
Hagalunds kyrka 300
Förrättningskapellet   30
Esbo begravningskapell 50
Klockarmalmens stora kapell 60 
Klockarmalmens lilla kapell 26
   
Arken 50 (kaféet 15)
Aurora kapell 200
Kalajärvi kapell 120
Karabacka kapell 100 (övre salen 25, mötesrummet 25)
Ladusveds kapell 40
Köklax kapell 160
KilonRisti renovering
Dalsviks kapell 160
Mankans församlingshem 26
   
Mattby kapell (förrättningar) 100 (34 vid kaffeservering för samma grupp)
Estmalmens kapell 40
Nupurböle kapell 23
Olars kapell 50 (inte förrättningar) 
Bergans kapell 50
Sockenstugan 50
Sökö kapell 200
Södrik kapell 250
Esbo domkyrkas församlingsgård  180
Uuttu 50 (församlingssalen 40, kaféet 15)
Gröndals kapell 120
Virsu 53