Högsta tillåtna personantal i församlingarnas lokaler

Vi följer myndigheternas anvisningar om handhygien och användning av ansiktsmask. 

Församlingarna bör se till att besökarna inte kommer i nära kontakt med varandra när de kommer till kyrkan, när de avlägsnar sig därifrån eller då de deltar i nattvarden. 

Lokal Personantal fr.o.m. 8.9.2021 
Esbo domkyrka 250 
Esbovikens kyrka 275 
Alberga kyrka 130 (med församlingssalen, totalt 180. Med bord i församlingssalen 40)
Olars kyrka, finska sidan 200 (församlingssalen, 35 vid kaffeservering för samma grupp)
Olars kyrka 35 (församlingssalen 12)
Otnäs kapell 50 (vid servering 20)
   
Förrättningskapellet   15
Esbo begravningskapell 40
Klockarmalmens stora kapell 60
Klockarmalmens lilla kapell 20
   
Arken 40 (kaféet 10)
Aurora kapell 50 (kaféet 25)
Kalajärvi kapell 80 (kaféet 25)
Karabacka kapell 75 (övre salen 25, mötesrummet 20)
Ladusveds kapell 20
Köklax kapell 50
KilonRisti 30 (församlingssalen 20)
Dalsviks kapell 50
Mankans församlingshem 20
   
Mattby kapell (förrättningar) 60  (kaféet 25, församlingssalen 20 vid kaffeservering)
Estmalmens kapell 25
Nupurböle kapell 25
Olars kapell 40 (aulan 25 vid kaffeservering)
Bergans kapell 40
Sockenstugan 25
Sökö kapell 70 
Södrik kapell 80 (100 vid kaffeservering)
Esbo domkyrkas församlingsgård  75
Uuttu 30 (församlingssalen 20, kaféet 10)
Gröndals kapell 25
Virsu 40