Högsta tillåtna personantal i kyrkor och kapell i Esbo

Enligt de anvisningar som getts kan från 14.6 fler besökare än tidigare tas emot i Esbo församlingars lokaler.

Högsta tillåtna personantal i lokalerna

Församlingarna bör se till att besökarna inte kommer i nära kontakt med varandra när de kommer till kyrkan, när de avlägsnar sig därifrån eller då de deltar i nattvarden. Utrymmena bör vara tillräckligt stora, så att besökarna kan hålla ett säkerhetsavstånd på över två meter. Det högsta tillåtna personantalet har bestämts utgående från behovet av säkerhetsavstånd. Om servering ordnas kan personantalet minskas.

De här personbegränsningarna gäller i all verksamhet t.o.m. 14.7:

 
Lokal Personantal
Esbo domkyrka 200
Esbovikens kyrka 200
Alberga kyrka 125 (församlingssalen 40)
Olars kyrka, finska sidan 80 (+ församlingssalen 30)
Olars kyrka, svenska sidan 25 (församlingssalen 12)
Otnäs kapell 40 (caféet 20)
Mattby kapell (förrättningar) 30 (sidosalarna 12 + 12)
Sökö kapell 150
Ladusveds kapell 30
Aurora kapell 80
Estmalmens kapell 30
Kalajärvi kapell 80
Köklax kapell 80
Dalsviks kapell 80 (caféet 40)
Nupurböle kapell 20
Sockenstugan 10
Esbo domkyrkas församlingsgård 70 (alla salar)
Södrik kapell 80 (caféet 40)
Gröndals kapell 45
Mataskärs kapell 35
Olars kapell 27 (+ caféet 22)
Bergans kapell 40
Karabacka kapell 80
Kilon risti 30 (församlingssalen 15)
Uuttu  30 (församlingssalen 20)
Arken 40 ( församlingssalen 10)
Mankans församlingshem 15
Virsu 35
   
Esbo begravningskapell 40
Klockarmalmens stora kapell 60
Klockarmalmens lilla kapell 20