Esbo församlingars servicecentral

Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Esbo kyrkliga samfällighets växel:  (09) 80501

Öppet måndagfredag kl. 915.

OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar beställs alltid från centralregistret! Leveranstiden är ca fyra veckor.

På grund av poststrejken levererar vi  under den tid strejken pågår i första hand de färdiga ämbetsbetygen och släktutredningarna med s.k. säker e-postförbindelse. Vi ber vänligen de kunder som inte har e-post att kontakta vår telefontjänst 09 8050 2600  och komma överens om avhämtning från vår kundtjänst, öppet må. fre. kl. 915 på Kyrkogatan 1, 20770 Esbo. Vi beklagar olägenheterna!

Servicecentralen sköter ämbetsbetyg och släktutredningar, bokningar av dop, vigslar och jordfästningar samt frågor som berör begravningar och skötsel av gravar. Till servicecentralen hör ett centralregister med information om församlingsmedlemmarna.

  • Bokning av dop, vigsel och begravning (09) 8050 2601
  • Ämbetsbetyg och släktutredningar  (09) 8050 2600

elektronisk blankett för beställning av ämbetsbetyg och släktutredning

Esbo svenska församlings kansli

Esbo svenska församlings kansli och församlingens anställda finns på Kyrkogatan 10 i Esbo centrum. Öppet måndag–fredag kl. 9–13.

Telefon: (09) 8050 3000, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Postadress: PB 202, 02771 Esbo

OBS! Bokningar, ämbetsbetyg och släktutredningar sköts sedan år 2013 av Esbo församlingars servicecentral!

Kontakt med anställda – använd gärna direktnumren när du ringer oss!

Esbo församlingars servicecentral betjänar måndagfredag kl. 915. 

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo

Bokningstjänster (dop, vigsel, begravning)
tfn 09 8050 2601
varauspalvelut.espoo@evl.fi

Begravningstjänster
tfn 09 8050 2200
fax 09 256 7212
hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Registertjänster (ämbetsbetyg och släktutredningar)
tfn 09 8050 2600
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Jourhavande präst
tfn 09 8050 2602

Kurscenter- och lägergårdsbokningar
tfn 09 8050 2890
kurssikeskukset.espoo@evl.fi

Beställning och avbeställning av församlingstidningarna
Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki
tfn 09 8050 2600
lehtitilaukset.espoo@evl.fi

Esbo svenska församling
(09) 8050 3000, måndag–fredag kl. 9-13.
esbosvenskaforsamling@evl.fi

Besöksadress: Kyrkogatan 10. 02770 Esbo

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetshus på Kyrkogatan 1.

Församlingsvalet 2018

Mer information