Församlingarnas utrymmen är till för alla

Den samlande verksamheten har tills vidare flyttat till nätet. Vid kyrkliga förrättningar kan högst 6 personer delta. OBS! Om ett personantal som avviker från detta nämns för någon församlingslokal gäller det inte för närvarande. Alla ska använda ansiktsmask. Kom också ihåg handhygienen och tänk på säkerhetsavstånden!

Nästan alla våra utrymmen kan användas för kyrkliga förrättningar och vid fester i samband med dem. I Esbo finns fem huvudkyrkor, men även kapellen passar bra för dop, vigsel och begravning.

Esbo församlingars servicecentrals bokningstjänster sköter bokningarna av dop, vigslar och jordfästningar i alla församlingar i Esbo. Alla ärenden som berör begravningar och gravskötsel sköts också av servicecentralen, på ett enda ställe på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum. Också bokningar av lägercentrum sköts här. Utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt i församlingarna.