Församlingarnas utrymmen är till för alla

All samlande verksamhet håller paus till 20.12.2020. Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer inklusive personal delta. Om personalantal som avviker från detta nämns för någon församlingslokal gäller det inte för närvarande. Dopkaffen och minnesstunder kan ordnas i församlingarnas utrymmen. Vänligen använd ansiktsmask, kom ihåg handhygienen och tänk på säkerhetsavstånden!

Nästan alla våra utrymmen kan användas för kyrkliga förrättningar och vid fester i samband med dem. I Esbo finns fem huvudkyrkor, men även kapellen passar bra för dop, vigsel och begravning.

Esbo församlingars servicecentrals bokningstjänster sköter bokningarna av dop, vigslar och jordfästningar i alla församlingar i Esbo. Alla ärenden som berör begravningar och gravskötsel sköts också av servicecentralen, på ett enda ställe på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum. Också bokningar av lägercentrum sköts här. Utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt i församlingarna.