Församlingarnas utrymmen är till för alla

Vid högmässor och kyrkliga förrättningar beror personbegränsningen på kyrk- eller kapellsalens storlek. 
Det högsta tillåtna personantalet för varje lokal hittar du här.

Nästan alla våra utrymmen kan användas för kyrkliga förrättningar och vid fester i samband med dem. I Esbo finns fem huvudkyrkor, men även kapellen passar bra för dop, vigsel och begravning.

Esbo församlingars servicecentrals bokningstjänster sköter bokningarna av dop, vigslar och jordfästningar i alla församlingar i Esbo. Alla ärenden som berör begravningar och gravskötsel sköts också av servicecentralen, på ett enda ställe på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum. Också bokningar av lägercentrum sköts här. Utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt i församlingarna.