Församlingarnas utrymmen är till för alla

Vid högmässor och kyrkliga förrättningar beror personbegränsningen på kyrk- eller kapellsalens storlek. Det högsta tillåtna personantalet (-30.9.2021) för varje lokal hittar du här.

Personbegränsningar vid folksamlingar upphör 1.10.2021. Detta innebär att antalet besökare i församlingens lokaler begränsas inte.

Nästan alla våra utrymmen kan användas för kyrkliga förrättningar och vid fester i samband med dem. I Esbo finns fem huvudkyrkor, men även kapellen passar bra för dop, vigsel och begravning.

Esbo församlingars servicecentrals bokningstjänster sköter bokningarna av dop, vigslar och jordfästningar i alla församlingar i Esbo. Alla ärenden som berör begravningar och gravskötsel sköts också av servicecentralen, på ett enda ställe på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum. Också bokningar av lägercentrum sköts här. Utrymmen för t.ex. möten, konserter och gruppverksamhet bokas fortfarande direkt i församlingarna.