Välkommen till kyrkan i advent och under jultiden!

Här hittar du advents- och julevenemang i Esbo svenska församling fram till trettondagen.

Kyrkoherde Kira Ertmans julhälsning: Stjärnan leder oss

Biskop Bo-Göran Åstrands julhälsning: Livet är inte perfekt - men det blir jul ändå

 

Esbo domkyrka i vinterskrud.

Högmässor och gudstjänster

Tredje söndagen i advent 15.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Kira Ertman, Eeva-Liisa Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.

Fjärde söndagen i advent 22.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Aleksi Majuri, Mauriz Brunell, Nina Kronlund. Veteranerna och pensionärerna inbjuds speciellt. Kyrkkaffe i församlingsgården, musikprogram av Nina Kronlund och Mauriz Brunell.

De vackraste julsångerna. Kyrkan i Esbo.

De vackraste julsångerna

 • Onsdag 11.12. Esbo domkyrkas församlingsgård kl. 19. Kören Kråksången, Kaarle Mannila, Eeva-Liisa Malmgren, Nina Kronlund, Aleksi Majuri. Symamsellernas försäljning och glöggservering från kl. 18.30.

 • Lördag 14.12. Kalajärvi kapell kl. 15. Eeva-Liisa Malmgren, Mirja von Martens. Glögg och pepparkakor.

 • Söndag 15.12. Köklax kapell kl. 16. Kören Ecoro, Mauriz Brunell, Kira Ertman. Glögg och pepparkakor.

 • Lördag 21.12. Esbo domkyrka kl. 17. Kören EsVoces, Mauriz Brunell, Nina Kronlund, Heidi Jäntti.

 • Annandag jul, torsdag  26.12. Hagalunds kyrka kl. 17. Kören EsVoces, Mauriz Brunell, Heidi Jäntti. Lotta Ahlbeck, violin.

Kollekt för Finska Missionssällskapets arbete för barn i u-länderna. Fritt inträde.

 

 

Julhelgen

Julafton tisdag 24.12.

Julbön med små och stora:

 •   Köklax kapell kl. 11. Aleksi Majuri, Eeva-Liisa Malmgren. Johan Krogius, solosång.
 •   Esbo domkyrka kl. 12. Kira Ertman, Nina Kronlund.
 •   Esbo domkyrka kl. 13. Kira Ertman, Nina Kronlund.
 •   Alberga kyrka kl. 13.30. Heidi Jäntti, Mauriz Brunell. Lotta Ahlbeck, violin.
 •   Esbovikens kyrka kl. 13.30. Brita Ahlbeck, Eeva-Liisa Malmgren. Johan Krogius, solosång.
 •   Olars kyrka, svenska sidan, kl. 16. Brita Ahlbeck, Mauriz Brunell. Lotta Ahlbeck, violin.   Julbönerna med små och stora tar ca 30 minuter.

Julbön:

 •   Esbo domkyrka kl. 17. Aleksi Majuri, Nina Kronlund. Markus Malmgren.

Juldagen onsdag 25.12.

 •   Julotta i Esbo domkyrka kl. 6. Mirja von Martens, Nina Kronlund.
 •   Julotta i Mataskärs kapell kl. 8. Mirja von Martens. Eeva-Liisa Malmgren. Fanny Hellström, solosång.

Annandag jul torsdag 26.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Aleksi Majuri, Mauriz Brunell.
 • Hagalunds kyrka kl. 17. De vackraste julsångerna. Kören EsVoces, Mauriz Brunell, Heidi Jäntti.

Första söndagen efter jul 29.12.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Julpsalmsmässa. Mirja von Martens, Eeva-Liisa Malmgren. Johan Krogius, solosång. Kom och sjung de härliga julpsalmerna ännu en gång! Kyrkkaffe i Sockenstugan.

Nyårsdagen onsdag 1.1.2020.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Heidi Jäntti, Eeva-Liisa Malmgren.

Andra söndagen efter jul 5.1.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Brita Ahlbeck, Eeva-Liisa Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.

Trettondagen måndag 6.1.

 • Esbo domkyrka kl. 12.15. Högmässa. Mirja von Martens, Nina Kronlund, Markus Malmgren. Kyrkkaffe i församlingsgården.

Konserter

Fredag 13.12. Esbo domkyrka kl. 18.30. Kammarkören Novenas 15-årsjubileumskonsert. Kammarkören Novena firar med favoriter ur Händels Messias samt andra julklassiker. Medverkande: Juho Punkeri, tenor Markus Malmgren, orgel Nina Kronlund, dirigent. Instrumentensemble. Fritt inträde. Frivillig programbladsavgift som understöder körens utlandsresa år 2020.

Lördag 14.12. Esbo domkyrka kl. 16. Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert. Traditionella julsånger, folkmusik samt musik av bl.a. J.H. Roman, M. Praetorius och A. Adam. Esbo Lucia, Storkören, Barockstigen, Folksvägen, Cappella, Mauriz Brunell Fritt inträde.

Tisdag 17.12. Olars kyrka, finska sidan, kl. 18. Fröjdefull jul! Julkonsert med Argentum, dirigent Henrica Lillsjö, och Furorna, dirigent Sofia Lindroos, organist Anne Hätönen. Temat är "Fröjdefull Jul" med uppläsning av Bo-Eric Rosenqvist. Fritt inträde. Program 15 €. Glögg i pausen.

Söndag 29.12. Esbo domkyrka kl. 19. Esbo barocks traditionella julkonsert. Esbo barocks ensemble och alten Katariina Heikkilä framför andaktsfull och glädjefull julig barockmusik från Tyskland, Italien och Frankrike, bl.a. Zelenka, Bach, Vivaldi, Corrette. Katariina Heikkilä, alt. Esbo barocks ensemble: Kirsti Apajalahti och Anna Pohjola, violin, Vappu Helasvuo, altviolin, Pieta Mattila, cello, Laura Vihreäpuu, orgel. Fritt inträde, program 20 €.

Söndag 5.1. Esbo domkyrka kl. 18. Spira Ensembles Trettondagsaftonskonsert. Stämningsfull midvintermusik och musik som frammanar den sista julstämningen. Sandström, Sibelius, Pärt, Gjeilo, Seppar, Tavener, Parsons, Rachmaninov, Sviridov. Dirigent George Parris. Biljetter av korister och vid dörren, 15 € för vuxna, pensionärer, 10 € för studerande, beväringar.