Barn i skolåldern

 

Kockis- & Sportis-klubbar för skolbarn 

På grund av coronavirusepidemin hålls klubbarna för skolbarn utomhus under resten av höstterminen, även mellanmålet serveras utomhus.

Kockis- & Sportis-klubbarna är främst riktade till barn i årskurs 2 och 3, men andra barn får också delta om det finns lediga platser. Klubbarna ordnas i Sökö kapell på måndagar kl. 14-16.och i Köklax kapell på fredagar kl. 14-16. Verksamheten anpassas eller inhiberas vid behov, beroende på coronavirussituationen. Förändringar meddelas på den här webbplatsen och på sociala medier. 

Barnen tar sig till kapellet på egen hand och ska ta med sig eget mellanmål. Tiden för klubben är 2 timmar. Klubben börjar efter att skolan har slutat. Det här möjliggör en strukturerad verksamhet och givande samvaro, där vi tillsammans med barnen kan erbjuda en meningsfull och positiv fritidsverksamhet efter skolan. 

Verksamheten i klubbarna i Köklax och Sökö grundar sig på lätt matlagning och sport en av dagarna, och pyssel och lek den andra dagen. På detta sätt är verksamheten varierande och barnen kan söka sig fram till lämpliga aktiviteter enligt eget intresse och nyfikenhet. Aktiviteterna är välplanerade och leds av utbildade, erfarna barnledare. 

Andakten och den kristna värdegrunden är en röd tråd som genomsyrar vår verksamhet. Vi följer kyrkoåret.  Genom vårt eget exempel lär vi barnen att behandla andra med respekt och empati, så som vi själva också vill bli behandlade, samt att värna om miljön. 
 
Exempel på schema:  
14.00 Barnen kommer till klubben, vi går igenom dagens program 
14.30–15.30 Matlagning/Sport/Pyssel/Lek 
15.30–16.00 Andakt och avslutning

 
Programmet är beroende av gruppstorleken. Om gruppen är stor delas den in så att två aktiviteter sker simultant. Andakten kan också förverkligas genom att barnen får dramatisera föregående andakts tema genom teater. 

Elektronisk anmälning till Köklax 

Elektronisk anmälning till Sökö 

Platserna fördelas i anmälningsordning. 

Materialavgift för en dag i veckan 20 € och för två dagar i veckan 40 € för höstterminen.
Möjlighet att ansöka om befrielse från avgift. 

 

Kockis & Sportis-klubbar, teckning med pennor, fotboll och kastrull.