Barn i skolåldern

 

Kockis- & Sportis-klubbar för skolbarn hösten 2020

Kockis- & Sportis-klubbarna är främst riktade till barn i årskurs 2 och 3, men andra barn får också delta om det finns lediga platser. Klubbarna ordnas i Köklax kapell på tisdagar och fredagar och i Sökö kapell på måndagar och torsdagar kl. 14-16. Om vi får tillräckligt med anmälningar startar båda klubbarna vecka 34, i Köklax ti. 18.8 och i Sökö to. 20.8.

Barnen tar sig till kapellet på egen hand. Tiden för klubben är 2 timmar. Klubben börjar efter att skolan har slutat. Det här möjliggör en strukturerad verksamhet och givande samvaro, där vi tillsammans med barnen kan erbjuda en meningsfull och positiv fritidsverksamhet efter skolan. 

Verksamheten i klubbarna i Köklax och Sökö kommer att grunda sig på lätt matlagning och sport en av dagarna, och pyssel och lek den andra dagen. På detta sätt är verksamheten varierande och barnen kan söka sig fram till lämpliga aktiviteter enligt eget intresse och nyfikenhet. Aktiviteterna är välplanerade och leds av utbildade, erfarna barnledare. 

Andakten och den kristna värdegrunden är en röd tråd som genomsyrar vår verksamhet. Vi följer kyrkoåret.  Genom vårt eget exempel lär vi barnen att behandla andra med respekt och empati, så som vi själva också vill bli behandlade, samt att värna om miljön. 
 
Exempel på schema:  
14.00 Barnen kommer till klubben, vi går igenom dagens program 
14.30–15.30 Matlagning/Sport/Pyssel/Lek 
15.30–16.00 Andakt och avslutning

 
Programmet är beroende av gruppstorleken. Om gruppen är stor delas den in så att två aktiviteter sker simultant. Andakten kan också förverkligas genom att barnen får dramatisera föregående andakts tema genom teater. 

Elektronisk anmälning 19.5–7.6.2020 till Köklax

Elektronisk anmälning 19.5-7.6.2020 till Sökö

Platserna fördelas i anmälningsordning. 

Materialavgift för en dag i veckan 20 € och för två dagar i veckan 40 € för höstterminen.
Möjlighet att ansöka om befrielse från avgift. 

 

Kockis & Sportis-klubbar, teckning med pennor, fotboll och kastrull.