Barn i skolåldern

Ingenting att göra efter skolan? Esbo svenska församling har  miniorklubbar på eftermiddagarna för barn i åldern 7-10 år, med ledd verksamhet tillsammans med trygga vuxna. Vi ordnar också dags- och övernattningsläger under sommaren och har en kör för barn och juniorer.

Miniorklubbar

Ensam hemma efter skolan? Ingenting att göra? Kom till miniorklubbarna!

  • Trivsam samvaro efter skolan
  • Sällskap av trygga vuxna
  • Ledd verksamhet
  • Lekar och idrott ute och inne
  • Pyssel och spel
  • Möjlighet till läxläsning

Miniorklubbarna är i första hand tänkta för skolbarn i årskurs 2-3, men äldre barn tas emot om det finns plats.

Klubbarna finns på följande platser, höstterminen startar vecka 33/2019.

  • Köklax kapell, Handelsbacken 1, tisdagar och fredagar kl. 13–16.45. FULLBOKAT! (Förfrågningar om eventuella lediga platser fr.o.m. 8.8.)
  • Sökö kapell, Sökögränden 3, måndagar och torsdagar kl. 13–16.45. 

Avgift för material och mellanmål:
50 euro för 1 dag/vecka, 95 euro för 2 dagar/vecka.

Anmälningen till hösten 2019 börjar 7.5.

Mer information: sektorschefen för barn- och familjeverksamheten Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

Tre barn som läser i tidningar tillsammans.