Sommarläger för barn 2019

Dagsläger för 7-10-åringar: Mattby kapell, 3–7.6 och 10–14.6 kl. 8.30 – 16.00. Max. 25 barn.

Pris: 1 vecka 70 €, 2 veckor 130 €, 3 veckor 180 €.  Syskonrabatt 25 %.

I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.

Dagsläger för 7-10 åringar: 17–20.6 i Mattby kapell kl. 8.30-16.00. Max. 20 barn

Pris 60 €. I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.


Övernattningsläger för 7-11-åringar: Mataskär 10–12.6. Max. 20 barn. Pris: 45 €, syskonrabatt 25 %.

Mer info: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi


Elektronisk anmälning till alla läger 30.1-3.3.2019.

Platserna fylls i anmälningsordning. Vecka 10 bekräftas lägerplatsen.

OBS! Lägret ordnas om 15 barn/vecka deltar

Barnläger på Mataskär
Barnverksamhetens logo, Noaks ark
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo