Sommarläger för barn

Esbo svenska församlings sommarläger för skolbarn år 2020: 

Dagslägren i Mattby kapell måste tyvärr inhiberas av säkerhetsskäl på grund av coronavirusepidemin. Utrymmena i kapellet är trånga och en tillräcklig hygiennivå kan inte garanteras. Vi beklagar situationen.

Övernattningslägret på Hvittorp 3-5.8 måste tyvärr inhiberas. Trycket på lägergårdarna är stort, eftersom försommarens verksamhet flyttas till sensommaren. Ledningsgruppen i Esbo kyrkliga samfällighet har beslutat att konfirmandverksamheten har förtur till lägergårdarna detta år. Orsaken till detta är att konfirmandverksamheten är en lagstadgad verksamhet som inte kan inhiberas. Vi beklagar situationen. 

 

 

En grupp barn med ledare på en skogsstig vid Mataskär.
Barnverksamhetens logo, Noaks ark
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo