Sommarläger för barn

Esbo svenska församlings sommarläger för barn år 2020:  

Övernattningsläger för 7–11 åringar: Hvittorp, 3–5.8. Max. 20 barn. Pris 45 €. Syskonrabatt 25 %. 

Elektronisk anmälning till övernattningslägret 3.2–1.3.2020

Platserna fylls i anmälningsordning.

Mer information: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 

Dagslägren i Mattby kapell är fullbokade.

 

En grupp barn med ledare på en skogsstig vid Mataskär.
Barnverksamhetens logo, Noaks ark
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo