Esbo svenska församling arrangerar följande sommarläger för barn 2021:

Dagsläger för 1–3-klassister:

  • Mattby kapell, 7-11.6 och 14-18.6 kl. 8.30 – 16.00. Max. 20 barn. Pris  1 vecka 70 €, 2 veckor 130 €, 3 veckor 180 €. Syskonrabatt 25 %. I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.
  • Mattby kapell, 21–24.6 kl. 8.30–16.00. Max. 20 barn. Pris 60 €. I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.

Övernattningsläger för 7–12-åringar:

  • Hvittorp, 9.8 kl. 10.00 –10.8. kl. 17.00. Max. 20 barn. Pris 30 €. Syskonrabatt 25 %. 

Mer information om alla läger: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi 

Elektronisk anmälning till alla läger 1–28.2.2021. 

Anmälningen startar 1.2.2021 kl. 10.00.
Platserna fylls i anmälningsordning. OBS! Lägret ordnas om 15 barn /vecka deltar. 

OBS! Om två syskon anmäls på samma blankett, ska syskonen ha exakt samma val. Om syskonen har olika val, bör varje syskon anmälas skilt för sig

Skolbarn på sommarläger.
Pojke med blå mössa på huvudet.

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo