Sommarens läger

 

Dagsläger i Församlingsgården

Det här lägret är för 7–11-åringar i Församlingsgården intill Esbo domkyrka 19–22.6 mellan kl. 8.30 – 16.00.

Max. 20 barn. Pris 55€. Syskonrabatt 25 %.

Dagsläger i Mattby 

De här lägren är för barn i årskurs 1–3. Dagslägret är vardagar kl. 8.30 – 16.00 i Mattby kapell.

  • 5 – 9.6 
  • 12 – 16.6 (fullbokat)

Max. 20 barn. Pris 1 vecka 70 €, 2 veckor 130 €. Syskonrabatt 25 %.

I priset ingår lunch, mellanmål, program och material.

Länk till elektronisk anmälning 

Till all sommarverksamhet för barn kan man ansöka om befrielse från avgift. 

Tilläggsinformation: Helena Aitti-Lindberg, 040 763 6250, helena.aitti-lindberg@evl.fi

Platserna fylls i anmälningsordning. OBS! Lägret ordnas om 15 barn / vecka deltar.

Pojkar och flickor som klättrar på en klätterställning av rep med blå himmel ovanför sina huvuden.
På läger är det kul att leka med kompisar.

Tag kontakt

ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo