FAMILJELÄGER i augusti

Vi bjuder in familjer, ensamstående med barn, mor/farföräldrar och faddrar till veckoslutsläger 28–30.8.2020 på Hvittorps lägercentrum, Hvittorpsvägen 245 i Masaby, Kyrkslätt. Välkommen!

Det blir avkoppling, gemenskap och program för hela familjen. Barn i alla åldrar är välkomna!

Man kan komma på fredag eftermiddag eller på lördag morgon. Lägret slutar kl. 12.30 på söndagen.

Pris (inkluderar kost & logi): fredag–söndag 35 €/vuxen, 20 €/ barn (3–17 år), lördag–söndag 25 €/vuxen, 15 € barn (3–17 år). Barn under 3 år deltar gratis. Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från avgiften.

Elektronisk anmälning, öppnas på nytt 27.7-2.8. Några platser kvar, platserna fylls i anmälningsordning. Max. deltagarantal 30 personer. Platserna bekräftas vecka .

 

 

 

 

Familjeläger 28-30-8. Teckning med en vuxenhand som håller i en liten barnhand.
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling