Också i år ordnar vi familjeläger på vackra Hvittorp!

Vi bjuder in familjer, ensamstående med barn, mor/farföräldrar och faddrar till veckoslutsläger 27–29.8.2021 på Hvittorps lägercentrum, Hvittorpsvägen 245 i Masaby, Kyrkslätt.
Elektronisk anmälning

Foton från Hvittorp: Aada Harju

 

En träbro med träd och en bastu i bakgrunden.
En strand med vatten, träd och himmel.

Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo