YouTube-video

​​​​​​​Här bor hoppet

​​​​​​​– det känns väldigt aktuellt denna vår. Efter att ha levt enkonstig, annorlunda vardag i mer än ett år nu, så känns det viktigt att hålla hoppet levande. Hoppet om en ljusare framtid, hoppet om en tid då vi kan träffas tryggt, utan att oroa oss för smitta, hoppet om en vardag med simhallsbesök, spontana utfärder till något café och strosande mellan bokhyllorna i närbiblioteket, hoppet om en tid då oron inte skuggar vår tillvaro.Hoppet bor här, bland oss människor, mitt i livet. Hoppet ger oss frid, lugn och framtidstro. Vad betyder hoppet för dig? Jag önskar dig en fridfull och hoppingivande påskhelg!
​​​​​​​
Kira Ertman, kyrkoherde

YouTube-video

För mig är hoppet det som gör att jag kommer vidare i situationer när jag känner mig svag och allt verkar svårt. Min lilla pojke och fotbollen ger mig hopp. Sanna, 29 

Hoppet är ett skyddsnät, en upplevelse av att Gud tar hand om oss. Ibland kan svåra livserfarenheter vara verkligt tunga när vi är mitt inne i dem. Men senare kan vi se att Gud har varit med och burit oss också då. Anne, 46

Om det inte finns något annat att göra hemma så kan man alltid städa och diska. Man blir glad när man ser vad man själv har åstadkommit. Man känner hopp när man tror på sig själv. Också musik är lugnande. Om jag är på dåligt humör hjälper det att lyssna på musik. Kai, 31

yddsnät, en upplevelse av att Gud tar hand om oss. Ibland kan sFör mig är hoppet det som gör att jag kommer vidare i situationer när jag känner mig svag och allt verkar svårt. Min lilla pojke och fotbollen ger mig hopp. Sanna, 29 våra livserfarenheter vara verkliHoppet är ett skgt tunga när vi är mitt inne i dem. Men senare kan vi se att Gud har varit med och burit oss också då.Anne, 46Vi  mitt inne i dem. Men senare kan vi se att Gud har varit med och burit oss också då.Anne, 46Vi

ommer vidare i situationer när jag känner mig svag och allt verkar svårt. Min lilla pojke och fotbollen ger mig hopp. Sanna, 29Om

Vi behöver hopp mitt i vardagen. Vad ger dig hopp? Berätta om dina egna erfarenheter. Vi delar hoppet med varandra. #HärBorHoppet