Vi svarar för musiken i Esbo svenska församling

Från vänster: Håkan Wikman, Pia Bengts, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren

Pia Bengts, A-kantor (tjänstledig till 30.6.2018)

Nina Kronlund, B-kantor

Kammarkören Novena
tfn 040 548 5271
e-post: nina.kronlund@evl.fi

Eeva-Liisa Malmgren, B-kantor
Barnkörerna i Sökö
vuxenkören Kråksången
tfn 040 531 1049
e-post: eeva-liisa.malmgren@evl.fi

Håkan Wikman, B-kantor
EsVoces
tfn 040 531 1043
e-post: hakan.wikman@evl.fi


Församlingens kansli finns invid Esbo domkyrka. Vår besöksadress är Kyrkogatan 10, som ligger i Esbo centrum.

Vill du skicka post till oss är vår adress:
Esbo svenska församling
PB 202, 02771 Esbo