Kom med och sjung i barnkör!

I höst kör vi igång med två glada grupper för 6-12-åringar! Det kostar ingenting att vara med, vi har inga inträdesprov, alla är välkomna!

Vi övar ca 15 gånger per termin och medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster.  Vi har knytkalas en gång per termin och deltar då och då i barnkörsfestivaler i Finland. Vi sjunger lätta sånger men ibland också lite svårare musik. Vi har jätteroligt tillsammans och vi tycker alla om att sjunga.

Barnkören i Karabacka kapell Karabackavägen 12
torsdagar kl. 16–16.45
start 19.9.2019
Ledare Mauriz Brunell
mauriz.brunell@evl.fi
040 531 1043

Barnkören Stämsökarna
Sökö kapell, Sökögränden 3
torsdagar kl. 16–16.45,
start 19.9.2019.
Gruppundervisning i pianospel i samband med övningarna för dem som är intresserade.
Ledare Eeva-Liisa "Elsa" Malmgren
eeva-liisa.malmgren@evl.fi
040 531 1049

Vill du veta mera?

Ett infotillfälle om körerna hålls i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, torsdag 5.9 kl. 18–19. Höstens program presenteras. Välkommen!

Elektronisk anmälning till körerna i augusti