Fastans sista vecka, stilla veckan och påsken

Vi möter hela spektret av känslor som finns i en människas liv och på påsken firar vi livet, det liv vi lever nu med Gud vid vår sida och det nya liv Gud skapar för oss

Sidan uppdateras fram till påsk

Palmsöndagen är den sista söndagen före påsk. Den inleder stilla veckan då kyrkan börjar följa de sista skedena i Jesu liv.

På palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem. Människor viftar med palmkvistar, hälsar honom där han kommer ridande på ett åsneföl. 

Palmkvistar eller videkvistar

Det har varit tradition att man hämtar palmkvistar till kyrkan. Man har också burit dem i palmsöndagens processioner.

I de nordligare länderna har man använt videkvistar i stället för palmkvistar. Palmkvistar och videkvistar är i det här sammanhanget en symbol för hopp, seger och Kristi kunglighet.

För Kristi efterföljare är kvistarna ett erkännande av det eviga livet.

Läs mer om vad som hände i Jesu liv på måndag, tisdag och onsdag.Öppna länk i ny flik

skärtorsdagens kväll och natt drog sig Jesus tillbaka till Getsemane trädgård för att be sin Fader om kraft. Judas förrådde Jesus och avslöjade för hans fiender, det judiska tempelprästerskapet, saddukeerna och de romerska soldaterna, var Jesus fanns. De lät fängsla honom.

Göra ren - skärtorsdagen är torsdagen före påsken i stilla veckan, dagen före långfredagen. Ordet skära betyder att göra ren. Namnet hänvisar till den bikt som sker på skärtorsdagen. Enligt folktraditionen var det något ont som skulle jagas bort från gården.

Nattvard - på skärtorsdagen instiftade Jesus nattvarden:

Se­dan tog han ett bröd, tac­ka­de Gud, bröt det och gav åt dem och sa­de: ”Det­ta är min kropp som blir off­rad för er. Gör det­ta till min­ne av mig.” Ef­ter målti­den tog han på sam­ma sätt bäga­ren och sa­de: ”Den­na bäga­re är det nya förbun­det ge­nom mitt blod, som blir ut­gju­tet för er.

På skärtorsdagen hör det till finländsk tradition att gå till nattvarden. Helgdagens texter berättar om då Jesus åt den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar och instiftande nattvardens sakrament. På skärtorsdagen tvättade Jesus också lärjungarnas fötter. I många kyrkosamfund hör seden att konkret tvätta varandras fötter fortfarande till gudstjänstlivet.

På kvällen blir altaret svart - på skärtorsdagens kväll inleds den tre dagar långa helgtiden (den så kallade triduum), korsets och uppståndelsens påsk, som sträcker sig till påskdagens kväll. Då mässan avslutats på skärtorsdagens kväll kan man ta bort de liturgiska föremålen från altaret och klä det i svart.

 

Fader, i dina händer lämnar jag min ande. (Luk. 23:46)

Långfredagen är en av kyrkoårets mest betydelsefulla helgdagar. Den firas till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata. Då mörkret föll ropade Jesus ut sin och hela mänsklighetens ångest och nöd.

 

Långfredagens budskap förkunnar: Kristus har dött för vår skull och hans försoningsverk är fullbordat. 

Predikogudstjänst - på långfredagen firas predikogudstjänst istället för högmässa. Den präglas av att man uppehåller sig vid korset och uppmanar: Se på korset där världens Frälsare är korsfäst.

Kyrkklockorna, och vanligtvis också kyrkorgeln, tystnar. Den liturgiska färgen är svart och altaret är avklätt. Ljus används inte, med undantag för det Kristusljus som hör till gudstjänstens symbolik.

Som blommor på altaret används ofta fem röda rosor för att symbolisera Jesu fem sår. På altaret har man också ofta en törnekrona.

På långfredagen kan man fira minnet av Kristi dödsstund kl. 15 och långfredagens kvällsgudstjänst som till innehållet ägnas åt Jesu begravning.

Påskeldar mot påskhäxor - på påsklördagen, stilla lördagen, är Jesus i graven och dödsriket. Den liturgiska färgen är svart. Enligt folktraditionen kunde onda andar och påskhäxor härja fritt under Jesu frånvaro. För att skydda sig tände man påskeldar.

Läs vad som hände på påsklördagen Öppna länk i ny flik

 

Kristus, vår Gud, har uppstått och skänkt världen stor nåd!

påskdagen firas Jesu uppståndelsefest. I påsknattens eller påskmorgonens mässa står uppståndelsen, men också dopet, i centrum. Gud har uppväckt Jesus från de döda och brutit dödens insegel – alla kristna uppstår från de döda.

Vita blommor symboliserar glädje - i högmässa pryds altaret av vita blommor som symboliserar glädje, renhet och oskuld. Den vita färgen påminner oss om att Kristus, som själv var utan synd, har lidit för alla dem som behöver förlåtelse.

I urkyrkan döptes församlingsmedlemmarna ofta i påskgudstjänsten.

Jesus visar sig för kvinnorna - på annandag påsk minns man hur den uppståndne Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda och sedan alltid skulle vara med dem.

 

Påsktid i 50 dagar

Påsknatten inleder den egentliga påskveckan, som varar till följande lördag, då påskens glädjebudskap går vidare. Varje dag, från tisdag till lördag, har sina egna bibeltexter med vittnesbörd om uppståndelsen. Påsktiden varar i 50 dagar och avslutas på pingstdagen.

Text på ljusbrun botten.

Ta tid för dig själv och fundera över livets mening. Välj de uppgifter som tilltalar just dig. Resan mot en djupare mening kan vara både lång och kort

Här laddar nu ned en egen Stanna upp inför påsken-bilaga

Den här bilagan ingick i Kyrkpressen nummer 5. Den delades ut av Esbo svenska församling och Helsingfors svenska församlingar till medlemshushållen i Esbo och Helsingfors inför påsken.

Vill du berätta vad du tyckte om den? Vi hör gärna din respons.

 

Vilken passion passar dig? Matteus, Johannes eller bägge?


Matteuspassionen sö 2.4 kl. 18 i Esbo domkyrka. Bilj. 20€ vid dörren. Arr: Esbo svenska församling & Espoon tuomiokirkkoseurakunta


Johannespassionen fr 7.4 kl. 21 i Esbo domkyrka.  Fritt inträde / stöd insamlingen Gemensamt Ansvar.

Påskstigen för små och stora

Kopplar du ihop påsken med små gula kycklingar, påskharen och äggjakt? Undrar du över hur har det blivit så?

Besöker du kyrkbacken intill Esbo domkyrka mellan 2 - 16.4 får du svar på varför vi har vissa påsktraditioner och hur de hör ihop med den kristna påskhögtiden.

Foto: Tarja Rae

Påskstigen har vi gjort särskilt för barn och barnfamiljer, men såklart är alla välkomna att ta en tur. Du vandrar på egen hand i egen takt.

Här kan du ladda ner en egen karta, också till din smarttelefon. Öppna länk i ny flik

Stigen börjar och slutar vid domkyrkans sakristia. I “postlådan” hittar du en karta och en påskberättelse med något att fundera över vid varje station. På stigen finns sammanlagt åtta punkter eller stationer att stanna upp vid.