Information om inomhusluften i internatet på Mataskär

I inkvarteringsbyggnaden på Mataskär lägergård har under våren 2018 gjorts undersökningar gällande problem med inomhusluften. Den första undersökningen visade att det på vissa ställen i huset förekom lukt som kommer från mikrober. Mataskärstiftelsen som förvaltar lägergården började omedelbart åtgärda problemen och se till att inomhusluften förbättras i byggnaden. 

En ny undersökning gjordes i maj månad detta år. Resultatet av denna visade, att mikrobvärdena under golvet, dvs i "kryputrymmena", var förhöjda och att mögel förekom på vissa ställen. De åtgärder som Mataskärstiftelsen i slutet av maj har gjort för att förbättra inomhusluften har dock varit de rätta, men med tanke på verksamhetens fortsättning i framtiden behöver ytterligare åtgärder vidtas. Inkvarteringsbyggnaden på lägergården har hållits öppen under året 2018 men för inkommande säsong 2019 planeras andra inkvarteringslösningar med hjälp av moduler. 

Roger Rönnberg, kyrkoherde

(Uppdaterat 1.10.2018)

 

Internatet på Mataskärs lägergård.
Kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst