Information om inkvarteringen på Mataskär sommaren 2019

På grund av problem med inomhusluften i internatet på Mataskär ordnas inkvarteringen under skriftskollägren i flyttbara moduler. Varje modul har plats för 3 personer. WC- och duschutrymmena i internatet används under lägren. All bäddutrustning (madrasser, kuddar och täcken) som används under lägren på Mataskär har förnyats. Vi beklagar de olägenheter som den tillfälliga inkvarteringen förorsakar.

En av inkvarteringsmodulerna på Mataskär