Konfirmandgrupper 2020

Esbo svenska församling informerar direkt till konfirmanderna och deras familjer så fort som ny information finns om arrangemangen kring konfirmandverksamheten. Säkerhetsanvisningarna p.g.a. coronavirusepidemin för sommarens läger hittar du här i pdf-format. 

Citydagsläger på sportlovet
Konfirmation söndag 6.9 kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning torsdag 3.9 i Esbo domkyrka.
Präst: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm, 040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

Påskläger
Lägret hålls under höstlovet, 14-18.10 på Kiipula lägergård
Konfirmation söndag 8.11. kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning fredag 6.11 kl. 16.  
Präst: Kira Ertman. 050 358 1014. kira.ertman@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Johanna Terho,050 568 5718. johanna.terho@evl.fi

Solvalla 1
Lägret 31.5–7.6 flyttas till Hvittorps lägergård och hålls 10–16.8.

Konfirmation söndag 13.9 kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning onsdag 9.9 kl. 16.
Präst: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Max Knoblock, 040 5311 048, max.knoblock@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 2
Lägret 8–15.6 flyttas till Hila lägergård och hålls 10-16.8.
Konfirmation söndag 23.8 kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning onsdag 19.8 kl. 16 i Esbo domkyrka.
Präst: Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Vällskog
Vällskogs lägergård, Väentupa
Lägret 11–18.6 flyttas till 10–16.8.
Konfirmation söndag 30.8 kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning torsdag 27.8 kl. 16.
Präst: Camilla Norkko, 050 593 0548, camilla. norkko@edu.hel.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm, 040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

Solvalla 3 A
Solvalla idrottsinstitut
Läger 22–29.6.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, lördag 5.9 kl.10, övning onsdag 2.9 kl. 16.
Präst: Mirja von Martens, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 3 B
Solvalla idrottsinstitut
Läger 22–29.6.
Konfirmation i Alberga kyrka lördag 12.9 kl. 10, övning torsdag 10.9 kl. 16.
Ungdomsarbetsledare: Johanna Terho, 050 568 5718 johanna.terho@evl.fi
Konfirmandlärare: Heidi Juslin-Sandin

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 4
Solvalla idrottsinstitut
Läger 30.6–7.7.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, söndag 20.9 kl. 14, övning onsdag 16.9 kl. 16. 
Ungdomsarbetsledare: Max Knoblock, 040 5311 048, max.knoblock@evl.fi
Konfirmandlärare: Cecilia Alameri

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 5
Solvalla idrottsinstitut
Läger 8.7–15.7.
Konfirmation i Alberga kyrka lördag 26.9 kl. 10, övning torsdag 24.9 kl. 16.
Präst: Johan Kanckos, 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 6
Solvalla idrottsinstitut
Läger 16–23.7.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, lördag 3.10 kl. 10, övning onsdag 30.9 kl. 16.
Präst: Brita Ahlbeck 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Solvalla 7
Solvalla idrottsinstitut
Läger 27.7–3.8.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, söndag 18.10 kl. 12.15, övning onsdag 14.10 kl. 16.
Präst: Mirja von Martens, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi

Lägerbrevet i pdf-format

Houtskär
Skärgårdsskolan, Houtskär
Läger 27.7–3.8.
Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, lördag 10.10 kl. 10, övning torsdag 8.10 kl. 16.
Präst: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm,  040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

 

 

 

Här hittar du deltagarkortet och säkerhetsdokumentet i pdf-format.

Deltagarkort

Säkerhetsdokument

Konfirmander på läger ute i naturen.
Konfirmander som sparkar boll.
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo