Konfirmandgrupper 2020

Under perioden 16.3-31.5.2020 är alla konfirmandsamlingar inhiberade för att förhindra spridning av coronaviruset.

01  Citydagsläger på sportlovet
Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4
Dagsläger 15–22.2.

Första träff i Olars kyrka 26.11.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Olars kyrka lördag 8.2 kl. 10–15 och söndag 9.2 kl. 10–14.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 18.4 kl. 15, övning onsdag 15.4 kl. 16.

Präst: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm,  040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

02  Påskläger
Hvittorps lägergård
Veckoslut 3–5.4, läger 9–13.4. INHIBERAT 

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, torsdag 28.11.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Karabacka kapell lördag 18.1 kl. 10–15 och söndag 19.1 kl. 10–14.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsbäcken 4, lördag 16.5 kl. 15, övning onsdag 13.5 kl. 16.

Präst: Kira Ertman. 050 358 1014. kira.ertman@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Johanna Terho,  050 568 5718. johanna.terho@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

Lägerbrevet i pdf-format

 

03  Solvalla 1
Solvalla idrottsinstitut
Läger 31.5–7.6.

Första träff i Karabacka kapell,Karabackav. 12, tisdag 3.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, lördag 11.1 kl. 10–15 och söndag 12.1 kl. 10–14.
Konfirmation i Alberga kyrka,Grindbergsg. 2, lördag 15.8 kl. 10, övning torsdag 13.8 kl. 16.

Präst: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

04   Solvalla 2
Solvalla idrottsinstitut
Läger 8–15.6.

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, onsdag 4.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2, lördag 25.1 kl. 10–15 och söndag 26.1 kl. 10–14.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, söndag 23.8 kl. 12.15, övning onsdag 19.8 kl. 16.

Kontaktperson: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
Präst: Johan Kanckos präst (tjänstledig till 20.1.2020), 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

05  Vällskog
Vällskogs lägergård, Väentupa
Läger 11–18.6.

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, onsdag 11.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2, lördag
1.2 kl. 10–15 och söndag 2.2 kl. 10–14.
Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, lördag 29.8 kl. 10, övning torsdag 27.8 kl. 16.

Präst: Camilla Norkko, 050 593 0548, camilla. norkko@edu.hel.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm, 040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

06  Solvalla 3 A
Solvalla idrottsinstitut
Läger 22–29.6.

Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, torsdag 12.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Olars kyrka lördag 29.2 kl. 10–15 och söndag 1.3 kl. 10–14.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsb. 4, lördag 5.9 kl.10, övning onsdag 2.9 kl. 16.

Präst: Mirja von Martens, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi
Konfirmandbrevet i pdf-format

 

07  Solvalla 3 B
Solvalla idrottsinstitut
Läger 22–29.6.

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, tisdag 17.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2, lördag 7.3 kl. 10–15 och söndag 8.3 kl. 10–14.
Konfirmation i Alberga kyrka, Grindbergsg. 2, lördag 12.9 kl. 10, övning torsdag 10.9 kl. 16.

Ungdomsarbetsledare: Johanna Terho, 050 568 5718 johanna.terho@evl.fi
Konfirmandlärare: Heidi Juslin-Sandin

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

08  Solvalla 4
Solvalla idrottsinstitut
Läger 30.6–7.7.

Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, torsdag 19.12.2019 kl. 18.
Dagssamlingar i Hagalunds kyrka, Kyrkst. 6, lördag 14.3 kl. 10–15 och söndag 15.3 kl. 10–14.
Konfirmation i Olars kyrka, finska sidan, Olarsb. 4, söndag 20.9 kl. 14, övning onsdag 16.9 kl. 16.

Kontaktperson: Brita Ahlbeck, 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
Konfirmandlärare: Cecilia Alameri

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

09  Solvalla 5
Solvalla idrottsinstitut
Läger 8.7–15.7.

Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 7.1 kl. 18.
Dagssamlingar i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstr. 2, lördag 21.3 kl. 10–15 och söndag 22.3 kl. 10–14. INHIBERAT
Konfirmation i Alberga kyrka, Grindbergsg. 2, lördag 26.9 kl. 10, övning torsdag 24.9 kl. 16.

Kontaktperson: Brita Ahlbeck 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi
Präst: Johan Kanckos (tjänstledig till 20.1.2020), 040 513 0827, johan.kanckos@evl.fi
Konfirmandbrevet i pdf-format

 

10  Solvalla 6
Solvalla idrottsinstitut
Läger 16–23.7.

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, torsdag 9.1 kl. 18.
Dagssamlingar lördag 28.3 kl. 10–15 i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, och söndag 29.3 kl. 10–14 i Olars kapell, Månskivan 4 (OBS platsen på söndag!) INHIBERAT
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, lördag 3.10 kl. 10, övning onsdag 30.9 kl. 16.

Präst. Brita Ahlbeck 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

11  Solvalla 7
Solvalla idrottsinstitut
Läger 27.7–3.8.

Första träff i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, tisdag 14.1 kl. 18.
Dagssamlingar i Olars kyrka lördag 18.4 kl. 10–15 och söndag 19.4 kl. 10–14. INHIBERAT
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, söndag 18.10 kl. 12.15, övning onsdag 14.10 kl. 16.

Präst: Mirja von Martens, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

12  Houtskär
Skärgårdsskolan, Houtskär
Läger 27.7–3.8.

Första träff i Karabacka kapell, Karabackav. 12, onsdag 15.1 kl. 18.
Dagssamlingar i Sökö kapell, Sökögr. 3, lördag 4.4 kl. 10–15 och söndag 5.4 kl. 12–16.30. INHIBERAT
Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, lördag 10.10 kl. 10, övning torsdag 8.10 kl. 16.

Präst: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm,  040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

Konfirmandbrevet i pdf-format

 

 

 

Här hittar du deltagarkortet och säkerrhetsdokumentet i pdf-format.

Deltagarkort

Säkerrhetsdokument

Konfirmander på läger ute i naturen.
Konfirmander som sparkar boll.
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo