Konfirmandgrupper 2020

Citydagsläger på sportlovet
Konfirmationen hölls söndag 6.9 kl. 12.15 i Esbo domkyrka,

Påsklägret hålls under höstlovet, 14-18.10 på Kiipula lägergård
Konfirmation söndag 8.11. kl. 12.15 i Esbo domkyrka, övning fredag 6.11 kl. 16.  
Präst: Kira Ertman. 050 358 1014. kira.ertman@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Johanna Terho,050 568 5718. johanna.terho@evl.fi

Solvalla 1
Lägret flyttades till Hvittorps lägergård och hölls 10–16.8.

Konfirmationen hölls söndag 13.9 kl. 12.15 i Esbo domkyrka.

Solvalla 2
Lägret 8–15.6 flyttades till Hila lägergård 10-16.8.
Konfirmationen hölls söndag 23.8 kl. 12.15 i Esbo domkyrka.

Vällskog
Lägret 11–18.6 flyttades till 10–16.8.
Konfirmationen hölls söndag 30.8 kl. 12.15 i Esbo domkyrka, 

Solvalla 3 A
Läger 22–29.6.
Konfirmationen hölls i Olars kyrka, finska sidan, lördag 5.9 kl.10,

Solvalla 3 B
Läger 22–29.6.
Konfirmationen hölls i Alberga kyrka lördag 12.9 kl. 10.

Solvalla 4
Läger 30.6–7.7.
Konfirmationen hölls i Olars kyrka, finska sidan, söndag 20.9 kl. 14.
 

Solvalla 5
Läger 8.7–15.7.
Konfirmationen hölls i Alberga kyrka lördag 26.9 kl. 10.


Solvalla 6

Läger 16–23.7.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, lördag 3.10 kl. 10, övning onsdag 30.9 kl. 16.
Präst: Brita Ahlbeck 040 546 5194, brita.ahlbeck@evl.fi

Solvalla 7
Läger 27.7–3.8.
Konfirmation i Esbo domkyrka, Kyrkparken 5, söndag 18.10 kl. 12.15, övning onsdag 14.10 kl. 16.
Präst: Mirja von Martens, 040 547 1854, mirja.vonmartens@evl.fi

Houtskär
Läger 27.7–3.8.
Konfirmation i Esbovikens kyrka, Skepparg. 8, lördag 10.10 kl. 10, övning torsdag 8.10 kl. 16.
Präst: Heidi Jäntti, 040 531 1046, heidi.jantti@evl.fi
Ungdomsarbetsledare: Camilla Dannholm,  040 709 9446, camilla.dannholm@evl.fi

 

 

 

Här hittar du deltagarkortet och säkerhetsdokumentet i pdf-format.

Deltagarkort

Säkerhetsdokument

Konfirmander på läger ute i naturen.
Konfirmander som sparkar boll.

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo