Sköt om din parrelation!

Man behöver inte bli expert på att leva i parrelation. Men man behöver inte heller ignorera det faktum att man lever i relation med en annan människa. Lika som det finns en mellanväg mellan elitidrott och ett liv som soffpotatis, finns det sunda sätt att sköta om och växa i sin parrelation.

Parrelationskvällar
I församlingen finns det flera tillfällen till reflektion och inspiration på temat parförhållande.

Varje relation börjar ju med ett ja, och följs av många mindre och större efter det. Många säger ja till varandra inför Gud och församlingen i en kyrklig vigsel. Andra förbinder sig till varandra genom att bygga hem och bilda familj tillsammans. Man har föreställningar om hur ett lyckligt liv tillsammans ser ut, man har förhoppningar om att kärleken ska hållas varm och levande. Tillsammans ska vi reflektera över vad lycka är, vad kärlek är, och hur man kan fortsätta säga ja till varandra.

På vändagen i februari 2018 inbjuder vi till En kväll för kärleken. Det blir en kväll om lyckliga parförhållanden. Kan man ringa in det som gör att man mår bra i ett förhållande och rentav talar om att man är lycklig? Vi bekantar oss med lite forskning på området, och hör vanliga människors erfarenheter och tips.

Kurs på våren
Vi är på riktigt viktiga för varandra. Att leva tillsammans är inte bara att dela lägenhet och vardagsbestyr, utan att på djupet finnas till för varandra, känna att man har en trygghet i sin partner. På våren ordnar vi en parrelationskurs som gör det möjligt att fördjupa förståelsen för sig själv, sin partner och sin relation. Föreläsningar, enkla reflektionsövningar och samtal avlöser varandra. Kursen lämpar sig för både nyare och äldre parrelationer.

När det knakar i fogarna
Ibland går det ändå så att man glider så långt ifrån varandra att det krävs en större insats – att man måste jobba på sin relation. Det blir för mycket gräl eller tyst distans, eller något annat som gör att det känns som om man skulle vara i en återvändsgränd. Då kan det vara bra att tala med någon utomstående. Esbo församlingar har en familjerådgivningscentral med mottagning i Hagalund och Alberga som erbjuder professionell hjälp. Telefontider: må., ti., to. och fre. kl. 9-11, tfn (09) 8050 2420, (09) 8050 2421. Man kan också vända sig till församlingens egna anställda när man behöver prata i förtroende med någon.

Parrelationskvällarna och kursen är öppna för alla intresserade och leds av pastor, familjeterapeut Yvonne Terlinden och kyrkoherde Roger Rönnberg. Man kan delta i dem alla, eller bara i någon av dem.