Retreater på Snoan

Nästa församlingsretreat hålls 13-15.4. 2018 på retreatgården Snoan, Lappviks gårdsväg 22 B, 10820 Lappvik.

Retreatledare är Anna-Maria Böckerman. Temat är "Herrens kärlek fyller hela jorden".

Avgift: 90 € för församlingsmedlemmar, 200 € för övriga.

Anmälningar senast 28.3.2018 till Esbo svenska församling, tfn 09 8050 3000, måndag-fredag kl. 9-13, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Mer information om Snoan

 

Ljus på ett altare i mörkret