"Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite."

Markus 6:31

Retreater på Snoan

Nästa församlingsretreat hålls 15-17.3.2019 på Snoan.

Ledare är Lars-Henrik Höglund.  Temat är "Seendets Gud". Vi rör oss i öknen under fastetiden och behöver upptäcka Seendets Gud.

Pris 90 € för församlingsmedlemmar, 200 € för övriga.

Anmälningar senast 1.3.2019 till Esbo svenska församling, tfn 09 8050 3000, måndag-fredag kl. 9-13, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Mer information om Snoan

 

Ljus på ett altare i mörkret