Samtal och gemenskap

Diskussionssserie i Olars kyrka våren 2018

Olars kyrka, svenska sidan kl.18.30:  tisdag 30.1; 13.2; 20.3 och 10.4.

Servering kl.17.30. Kvällen har en gäst (journalist och författare Sofia Torvalds 30.1; biskop Björn Vikström 13.2 och chefredaktör May Wikström 20.3) och ett tema och diskussionen alterneras med musik och sång.

Välkommen med!

Mer information: kyrkoherde Roger Rönnberg 0400 425 257, roger.ronnberg@evl.fi