Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

Roger Rönnberg

kyrkoherde t.o.m. 31.3.2019

Esbo svenska församling

Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Roger Rönnberg

« Tillbaka