Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

Solveig Rosenberg-Wikström

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022

Esbo svenska församling

Solveig Rosenberg-Wikström

« Tillbaka