Bergans församlingsgård

Bergans församlingsgård

Officersgatan 5, 02600 Esbo

Bergans församlingsgård från 1953 invid Bergans kapell har ursprungligen varit prästgård.

Enligt nuvarande stadsplan kan man bygga tilläggsutrymmen invid församlingsgården. År 2009 beslöt gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo att ansöka om större byggnadsrätt med tanke på att i framtiden riva den gamla församlingsgården och bygga nya utrymmen för kansli- och församlingsverksamhet.