Bergans församlingsgård

Officersgatan 5 , 02600 Esbo

Bergans församlingsgård

Bergans församlingsgård från 1953 invid Bergans kapell har ursprungligen varit prästgård.

Enligt nuvarande stadsplan kan man bygga tilläggsutrymmen invid församlingsgården. År 2009 beslöt gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo att ansöka om större byggnadsrätt med tanke på att i framtiden riva den gamla församlingsgården och bygga nya utrymmen för kansli- och församlingsverksamhet.