Bergans kapell (inte längre ibruk)

En vit träbyggnad med rött plåttak i sommargrönska.

Officersgatan 5, 02600 Esbo

 

 

Nedbrunnet 14.4.2022. Bergans kapell totalförstört i förödande brand.

Bergans kapell har varit en populär vigsel- och dopplats i Alberga. Vid grundrenoveringen, 2014 fäste man speciell uppmärksamhet vid handikappvänligheten och tillgängligheten och tekniken i fastigheten förnyades. Invid det nedbrunna Bergans kapell finns ett församlingshem från 1953, som ursprungligen har varit prästgård.

 

Läge på kartan