Bergans kapell

Officersgatan 5 , 02600 Esbo
(09) 8050 5514 eller (09) 8050 5531 (Vaktmästaren)

Bergans kapell

Tills vidare är personalantalet begränsat till 20. Personalen inkluderas inte i antalet.

Bergans kapell återinvigdes efter grundrenoveringen 31.8.2014 vid en tvåspråkig traditionsmässa.

I dag är Bergans kapell en populär vigsel- och dopplats. Efter grundrenoverinen kan man också ordna jordfästningar och minnesstunder i kapellet. Salen, som vid behov kan delas i två delar för två olika grupper, har plats för 80 personer. Då grundrenoveringen, som blev klar 2014, planerades fäste man speciell uppmärksamhet vid handikappvänligheten och tillgängligheten och tekniken i fastigheten förnyades.   

Invid Bergans kapell finns ett församlingshem från 1953, som ursprungligen har varit prästgård.

 

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Leppävaaran seurakunta
(09) 8050 5000, övriga utrymmesbokningar

Hörselslinga