Bergans kapell

Officersgatan 5 , 02600 Esbo
(09) 8050 5514 eller (09) 8050 5531 (Vaktmästaren)

Bergans kapell

Nedbrunnet 14.4.2022.

Bergans kapell totalförstört i förödande brand.

Bergans kapell är en populär vigsel- och dopplats. Jordfästningar och minnesstunder kan också hållas här. Kapellsalen, som vid behov kan delas i två delar för två olika grupper, har plats för 80 personer. Vid grundrenoveringen, 2014 fäste man speciell uppmärksamhet vid handikappvänligheten och tillgängligheten och tekniken i fastigheten förnyades.  Invid Bergans kapell finns ett församlingshem från 1953, som ursprungligen har varit prästgård.

 

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Leppävaaran seurakunta
(09) 8050 5000, övriga utrymmesbokningar

Hörselslinga