Bergans kapell

Officersgatan 5 , 02600 Esbo
(09) 8050 5514 eller (09) 8050 5531 (Vaktmästaren)

Bergans kapell

Bergans kapell återinvigdes efter grundrenoveringen 31.8.2014 vid en tvåspråkig traditionsmässa.

I dag är Bergans kapell en populär vigsel- och dopplats. Efter grundrenoverinen kan man också ordna jordfästningar och minnesstunder i kapellet. Salen, som vid behov kan delas i två delar för två olika grupper, har plats för 80 personer. Då grundrenoveringen, som blev klar 2014, planerades fäste man speciell uppmärksamhet vid handikappvänligheten och tillgängligheten och tekniken i fastigheten förnyades.   

Invid Bergans kapell finns ett församlingshem från 1953, som ursprungligen har varit prästgård.

 

På grund av coronavirusepidemin är antalet personer i kapellsalen begränsat till högst 20 vid bord och utan bord till 40 personer. Kapellet kan bokas för familjefester vid kyrkliga förrättningar med samma begränsningar för antalet personer som deltar. OBS! Under perioden 23.11-13.12 gäller strikta begränsningar på max. 20 personer som får samlas samtidigt inomhus. Ansiktsmask ska användas.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Leppävaaran seurakunta
(09) 8050 5000, övriga utrymmesbokningar

Hörselslinga