Historia

Bergans kapell, som är byggt med frivilliga krafter, invigdes på första söndagen i advent år 1929. Tomten donerades för en mark av Fastighetsaktiebolaget M. G. Stenius och stockar och annat trävirke fick man då Helsingin Suomalainen Säästöpankki donerade virket från ett hotell, som låg vid hörnet av Regeringsgatan och Glogatan, som skulle rivas.

Också föremålen i kyrkan var donationer. Bl.a. målade konstnären Anna Sahlstén från Alberga tavlan "Den gode herden". Kyrkan planerades av arkitekt Berndt Blom, som var aktiv i understödsföreningen för kyrkbygget. Alberga-Leppävaaran kirkonkannatusyhdistys och Alberga svenska kyrkoförening donerade kyrkoyggnaden till Esbo församlingar år 1954.

Under årens lopp har byggnaden använts vid olika församlingstillfällen.  Också en barnträdgård har verkat här i slutet av 1940- och början av 1950-talet.

Invid Bergans kapell finns ett församlingshem från 1953, som ursprungligen har varit prästgård.