Nupurböle kapell

Brobackavägen 1-3 , 02820 Esbo
(09) 8050 3903 (vaktmästaren)

Nupurböle kapell

Kapellet blev färdigt år 2004. I samma byggnad finns Esbo stads daghem samt Espoon tuomiokirkkoseurakuntas dagklubb för barn i kapellets utrymmen. Dessutom finns det  övningssal för musikband och en kårlokal för scouter. Kapellsalen har 35 bordsplatser, här ordnas bl.a. dop och minnesstunder.

Fr.o.m. 1.8.2020 kan kapellet igen bokas för dopkaffen, minnesstunder m.m., men tills vidare är deltagarantalet begränsat till 25 personer. OBS! Under perioden 23.11-13.12 gäller strikta begränsningar på max. 20 personer som får samlas samtidigt inomhus. Ansiktsmask ska användas.

På kapellets altarvägg finns målningen "Maa ja taivas" (Jord och himmel)  av konstnär Markku Keränen, som i sitt konstverk har utgått från Luk. 12.22-31 om att inte göra sig bekymmer, utan söka Guds rike". Målningen på altarväggen och altarklädet har planerats för att komplettera varandra. Kyrktextilierna har komponerats av textilkonstnär Ulla Pohjola. Salens golv är av kalksten.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Toalett
Handikapp