Olars kapell

Olars kapell

Månskivan 4, 02210 Esbo

09 80507746 (distriktskaplan Jarmo Jussila, Olarin seurakunta)

09 80507921 (vaktmästaren)

Kapellet är öppet då verksamhet ordnas.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Olarin seurakunta
(09) 8050 7746, distriktskaplan Jarmo Jussila

Olars kapell finns i Kvisbacka centrum i ett område dit det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationsmedel.  Kapellet skiljer sig från de andra byggnaderna i närheten genom klocktornet och korset, som är belysta då det är mörkt ute.  

Kapellet invigdes år 2003 och har plats för 130 personer. Arkitekt Mats Klockars har planerat utrymmena och missionsljusstaken. I kapellet finns klubbrum för barn, unga och vuxna, samt rum för diakonimottagning och för själavårdssamtal.

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett