Rinnekapellet

Rinnehemsvägen 6 , 02980 Esbo
(09) 8050 2601, Esbo församlingars servicecentral må–fre kl. 9-15

Rinnekapellet

År 1968 tog kapellkommittén i stiftelsen Rinnekoti-säätiö initiativ till att församlingsurymmen skulle byggas på stiftelsens område och erbjöd en tomt mot en blygsam hyra. På den tiden hade Rinnehemmet 600 invånare och nästan 500 anställda. En del av de anställda bodde i Rinnehemmets familjebostäder. Man föreslog att kapellbygget skulle bli ett gemensamt projekt för dåvarande Esbo köping (utrymmen för en barnträdgård) och Nurmijärvi församling (kapellet), men båda parterna tackade nej

De första planerna med arbetsnamnet Rinnekodin seuratupa gjordes av byggnadsplaneringsbyrån Rakennussuunnittelutoimisto Heikki Siikonen, men Rinnehemmets byggnadskommittté ansåg i sitt utlåtande att förslaget var för vardagligt både exteriör- och interiörmässigt, och rekommenderade att arkitektyrån Esko Hyvärinen & Reima Harlo, som redan verkade på Rinnehemmets område, skulle anlitas för planeringen.

Kapellet blev färdigt 1972 och har närmast planerats utgående från Rinnehemmets behov, men där ordnas också andra evenemang. Byggnaden grundrenoverades 2007 och har 70 sittplatser och 30 bordsplatser.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Toalett
Handikapp

Läge på kartan