Mataskär

Mataskärsvägen 3 , 02380 Esbo
044 979 3388 (Kamb Catering, bokning av Mataskärs kapell och lägergård)

Mataskär

Församlingarnas lägerverksamhet på Mataskär har upphört. Kamb Catering, 044 979 3388, sköter bokningar som gäller Mataskär. 

Mataskär i södra Esbo är en naturskön liten holme med broanslutning. Holmen är ca tre hektar stor. När Mataskärstiftelsen köpte området 1968 fanns där en gammal skolbyggnad, vars äldsta delar är från 1896, en gårdskarlsbyggnad och en bastu. År 1977 utvidgades inkvarteringskapaciteten med ett logement. Esbo svenska församling och Grankulla svenska församling har tidigare använt Mataskär som lägerområde. 

Mer information: www.mataskar.fi