Till nyhetslistan

Esbo församlingar får som första kyrkliga samfällighet i Finland miljöcertifikatet ISO 14001

Det långsiktiga miljöarbetet inom Esbo församlingar har belönats. Den 13 maj 2024 överlämnade representanter från DNV Business Assurance Finland Oy certifikatet ISO 14001 till samfällighetens direktör Risto Hämäläinen.

Ett bildcollage av två foton där det ena är taget ute vintertid med tre män i gulsvarta arbetskläder och de...

Revideringen gjordes både utomhus och inomhus under våren 2024. Foto: Eija Harju

Esbo kyrkliga samfällighet är den första ekonomiska församlingsenheten i Finland som har certifierat sitt miljöarbete enligt sektorsoberoende och internationellt fastställda, opartiska kriterier.

– Vi hoppas att certifieringen ökar medvetenheten om det mångsidiga miljöarbete som församlingarna gör och gör det jämförbart med andra sektorer, säger samfällighetens direktör Risto Hämäläinen.

Vad är ISO 14001?
En internationellt erkänd standard som anger kraven för ett miljöledningssystem och används över hela världen. Standarden ger vägledning för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster konsekvent uppfyller kraven för sina miljöpolitiska åtaganden.

Källa: Bureau Veritas

Långsiktigt arbete för miljön

Esbo församlingars nuvarande miljösystem började byggas upp år 2019. Då beslutade man att koppla systemet till den internationella standarden ISO 14001.

Helheten omfattar miljöpolitik och miljöprogram samt församlingarnas lokala miljöplaner. Årligen följer man upp målen i ett separat miljöbokslut. Här miljöbokslutet för år 2023 (finska)Öppna länk i ny flik. Ett mål inom Esbo kyrkliga samfällighet är till exempel att uppnå koldioxidneutralitet för fastigheterna före år 2030.

Vid en revision våren 2024 utvärderades till exempel ledningen av miljöarbetet, församlingarnas miljöarbete samt verksamheten vid fastigheter, lägergårdar och krematorium.

Vid revisionen inspekterades dessutom den kyrkliga samfällighetens avloppsreningsverk. På huvudbilden ses till vänster yrkesarbetare vid miljörevideringen av avloppsreningsverket på Klockarmalmens begravningsplats och till höger inspekterar Hannu Salminen, från DNV Business Assurance Finland samfällighetens krematorium. 

Samfällighetens skogar har redan tidigare certifierats. Dessutom har sammanlagt nästan 200 hektar skog överlåtits till naturskyddsområden.

Samma kriterier som för industrianläggningar

Enligt huvudbedömaren Hannu Salminen, som utförde revisionen har det långsiktiga arbetet gett upphov till en kultur av positivt miljöarbete.

– Personalen har genuint förbundit sig att uppnå miljömålen. Skyddet av miljön beaktas även i vardagliga uppgifter, till exempel har man kunnat minska livsmedelssvinnet, konstaterar Hannu Salminen.

Samfällighetens direktör Risto Hämäläinen berättar att Esbo församlingars miljöarbete utvärderades första gången redan år 2000.

– Vi har också deltagit i kyrkans eget miljödiplomsystem och det har skapat en grund för vårt nuvarande miljöarbete. Vi ville vidareutveckla effektiviteten i vårt eget arbete och därför byggde vi upp vårt nya miljösystem enligt den internationella och kända standarden ISO 14001, säger Hämäläinen.

– Personalen och vår multiprofessionella miljöarbetsgrupp har arbetat hårt i miljöfrågor och för att få certifikatet, och därför är det här ett glädjande ögonblick. Det är fantastiskt att få respons om att vi är på rätt väg, säger Risto Hämäläinen.

Läs: Esbo kyrkliga samfällighets miljössytemÖppna länk i ny flik

13.5.2024 17.30