Till nyhetslistan

Äntligen musiklek på svenska för familjens yngsta

I höst satsar Esbo svenska församling stort på musiklek. Efter en testperiod är slutsatsen att både utvidga musikverksamheten för barn och ta den närmare barnfamiljerna.

Två händer som gör ett hjärta och en illustration med noter i grönt och blått som ringlar genom det formade...

Foto: Pixabay (bildbehandlat)

– Efter sådär 15 år har vi igen musiklek på svenska, säger Helena Aitti-Lindberg, ledande tjänsteinnehavare i fostran i Esbo svenska församling. 

Musiklek i församlingars regi är jättepopulärt. Förutom att svenskspråkiga barn nu får tillgång till musiklek på sitt modersmål i församlingen är det samtidigt ett fördelaktigt alternativ till den kommersiella musikleken, som alla inte har råd att bekosta, tillägger Aitti-Lindberg.

Esbo svenska församlings musiklek med syskongrupper, babyrytmik och specialevenemang är gratis för alla deltagare. 

Musiklek på nya ställen: Esboviken, Chapple och Olars 

– Det känns rimligt att ha musiklek i Esboviken, för vi märkte att många bor åt det hållet, säger Catharina “Katja” Lindroos som är t.f. ledare för familjeverksamhet och musiklek i Esbo svenska församling. 

Lindroos har hållit musikpedagogisk verksamhet i församlingen i två terminer och lyssnat på deltagarnas respons under inkörningsperioden. 

– Församlingen har redan en dagklubb i Esboviken, och med kollektivtrafiken, bland annat metro rör man sig bekvämt. Man behöver inte traska med barnen i snö och kyla eller ha tillgång till bil, för att kunna komma till musikleken, säger Lindroos. 

Nytt är också att Esbo svenska församling inleder regelbunden verksamhet i köpcentret Iso Omena i Mattby. På tisdagsförmiddagar blir det musiklek i Chapple, som är Esbo församlingars utrymme i köpcentret. Kanske blir det något av en språkbadsmiljö, eftersom den finska familjegruppen träffas i samma utrymme. 

Esbo svenska församling svarar också på föräldralediga föräldrars önskemål om att det skulle finnas musiklek på vardagskvällar, när de själva återgår till arbetslivet.  

– Därför blir det musiklekgrupper för 2–3 och 4–5-åringar utan att vuxna är med i Olars, säger Lindroos. 


Catharina "Katja" Lindroos spelar gitarr, piano och rytminstrument. Foto: David Cáceres Del Castillo

Det blir också två specialsatsningar på hösten: en musiklek enbart för vuxna och en musikstund för den som är gravid. 

Musik kan vara en känslig sak och det kan ta olika lång tid att våga öppna sig, sjunga och röra på sig till rytmerna. Det finns 2–3-åringar som sitter på sin stol och inte verkar väldigt engagerade, men sedan sjunger de och gnolar sångerna därhemma. Så Lindroos anser att det är värt att låta barnen komma och prova. Responsen från föräldrarna har varit positiv; jobb och vardagen glöms bort en stund när man är tillsammans.

– Musikleken ger också en slags egen frihet, en egen stund för en själv och den stärker gemenskapen mellan barn och förälder, säger Lindroos.

Församlingens musiklek i ett nötskal:
En social gemenskap. Den skapar trygghet, utvecklar barnets koncentrationsförmåga och språkförmåga genom nya sånger och musik.
Pedagogiska mål: utveckla barnets rytm, form, harmoni och melodisinne via sång-, musikrörelse- och danslekar, rytmik och genom att spela rytminstrument.
Lära sig musikens grundbegrepp: snabb/långsam, låg ton/hög ton med mera.
Den kristna fostran finns med. Musik bär och ger kraft i vardagen; den är Guds gåva. I församlingen är musik en viktig del; i musikleken riktas musiken till barn och familjer. 

Sångkören Sångbubblan 

Församlingens barnkör har varit på paus efter coronapandemin, men i höst startar Sångbubblan för barn i åldern 5–8 år. 

– Barnkören sångbubblan får vara en svans, en fortsättning till musikleken. I huvudsak sjunger vi, men det får vara lite mer lekfullt och med rörelse till sången, säger Lindroos. 

Varken till musikleken eller Sångbubblan behövs förkunskap. Det är verksamhet, där man frivilligt får uppträda några gånger i året och sjunga vid kyrkliga högtider eller församlingens evenemang, som t.ex. musiklekens egen mässa, säger Lindroos.


Catharina "Katja" Lindroos leder den nya sångkören Sångbubblan. Foto: David Cáceres Del Castillo

 

Läs mer om höstens musiklekgrupper och anmälningÖppna länk i ny flik.

12.5.2024 18.00