Kira Ertman ny kyrkoherde i Esbo svenska församling

2.10.2018 09.21

Kira Ertman har valts till ny kyrkoherde i Esbo svenska församling.

Kira Ertman ny kyrkoherde i Esbo svenska församling

Församlingsrådet i Esbo svenska församling har vid sitt möte 2.10.2018 valt Kira Ertman till ny kyrkoherde. Det är första gången som en kyrkoherde i Esbo svenska församling har valts genom indirekt val.

Kira Ertman är född 1982 och blev teol. mag. 2008. Hon har varit församlingspastor i Norra svenska församlingen år 2008, församlingspastor i Esbo svenska församling 2009-2013 och kaplan i Esbo svenska församling från år 2013.

Förutom av Kira Ertman söktes tjänsten av kaplan Monica Cleve, Ekenäsnejdens svenska församling, kyrkoherde Karl af Hällström, Lovisa svenska församling, och stiftsdekan Magnus Riska, domkapitlet i Borgå stift.  

Valet skedde genom omröstning med resultatet 10 röster för Kira Ertman, 4 röster för Magnus Riska och 1 röst för Karl af Hällström.

Alla sökande har av domkapitlet i Borgå stift förklarats vara behöriga för tjänsten. Valet förbereddes av en intervjugrupp som tillsattes av församlingsrådet. En paneldebatt för allmänheten ordnades 27.9.

Valet ska ännu fastställas av domkapitlet i Borgå stift. Den nuvarande kyrkoherden Roger Rönnberg går i pension 1.4.2019. 

Esbo svenska församling är med sina 15 000 medlemmar den största församlingen i Borgå stift. Församlingen har 30 anställda och har verksamhet i hela Esbo stad med Esbo domkyrka som sin huvudkyrka.

« Till nyhetslistan