Anmälningarna sker på ett nytt sätt

13.9.2019 14.52

Från och med 12.9.2019 ska anmälningarna till sådana evenemang i Esbo kyrkliga samfällighet som kräver anmälan samt betalningen av deltagaravgifter skötas via e-tjänsten.

På grund av dataskyddet kräver den första inloggningen i e-tjänsten s.k. stark autentisering. Som identifieringstjänst används Suomi.fi-webbtjänsten, dvs. den gemensamma identifieringstjänsten för den offentliga förvaltningens e-tjänster.

I tjänsten ska användaren verifiera sin identitet på ett tillförlitligt sätt. Vid identifieringen används nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Efter den starka autentiseringen är informationssäkerheten vid användningen av e-tjänsten tryggad.

Har du före 12.9.2019 har anmält dig till något evenemang där anmälningen fortfarande pågår och har fått ett bekräftelsemeddelande har din anmälning noterats.

Gör så här:

Du kommer till e-tjänsten antingen genom att klicka på evenemangets anmälningslänk eller genom att klicka på ikonen ”E-tjänst” på Esbo församlingars webbplats (www.esboforsamlingar.fi).

Om du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på anmälningslänken för ett evenemang, dirigeras du efter inloggningen automatiskt till anmälningen till detta evenemang. Använd dig av ikonen ”E-tjänst” om du inte har för avsikt att anmäla dig till något evenemang, utan vill granska dina uppgifter eller betala räkningar.

Användarnamn och lösenord

Klicka på ”Anmälan”. Läs noggrant anvisningarna på följande sida och klicka på ”Logga in”. Klicka på ”Har du inte ännu något konto? Registrera dig här” i den ruta som då öppnas. 

Här ombes du verifiera din identitet. Vid identifieringen kan du använda nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Fyll i och granska de obligatoriska uppgifterna. Skapa ett användarnamn och lösenord.

Lösenordet ska innefatta tre av följande typer av tecken: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och/eller specialtecken.  Kom ihåg att spara uppgifterna.

I fortsättningen kommer du att logga in i e-tjänsten med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, så lägg dessa på minnet eller skriv ner dem.

Var och en som har behövliga identifieringsverktyg kan skapa ett konto i e-tjänsten, också ett minderårigt barn. Det är dock enklast att anmälningar för barn görs med vårdnadshavarens uppgifter, dvs. genom att vårdnadshavaren loggar in i e-tjänsten och fyller i anmälningsblanketten.

Om du glömmer ditt användarnamn eller lösenord, kan du skapa ett nytt genom att klicka på ”Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord?”.

E-tjänstens funktioner

I e-tjänsten kan du ändra dina kontaktuppgifter, granska och ändra/annullera dina anmälningar (då funktionen ändra/annullera är aktiverad) samt betala räkningar och granska räkningar som redan har betalats. Det bör dock noteras att en anmälan syns i den persons e-tjänst som var inloggad i e-tjänsten då anmälan gjordes.

Anmälning

Överväg noggrant vem som gör en anmälan, dvs. vem som loggar in i e-tjänsten och vem som antecknas som vårdnadshavare då anmälan gäller ett minderårigt barn.

Den som antecknats som vårdnadshavare eller som gjort anmälan i egenskap av vårdnadshavare blir automatiskt betalare av evenemangets deltagaravgift. Tillsvidare kan räkningen inte överföras till någon annan person för betalning.

Fyll i anmälningsblanketten noggrant. De punkter som anges med röd asterisk innefattar obligatoriska uppgifter. Välj rätt roll i samband med anmälan. Efter att anmälan har gjorts sänds en e-postbekräftelse och ett textmeddelande till den person som gjort anmälan (den som är inloggad i e-tjänsten).

Nätbetalning

Den person som gjort anmälan blir automatiskt betalare av evenemangets deltagaravgift. Om den som anmälts till evenemanget är ett minderårigt barn, blir den person som på anmälningsblanketten uppgetts som första vårdnadshavare automatiskt betalare av evenemangets deltagaravgift.

Då det är fråga om en familjeanmälan blir den (vuxna) person som gjort anmälan automatiskt betalare, trots att även andra vuxna anmälts på samma blankett. Från e-tjänsten sänds en puff om saken till betalarens e-postadress och med textmeddelande.

Direktbetalning

Församlingarna ordnar också evenemang där deltagandet kan säkerställas bara genom att deltagaravgiften betalas omedelbart. Du har då en timme på dig att betala avgiften. Därefter frigörs platsen och kan bokas av någon annan ifall du inte har betalat avgiften. I samband med anmälan till evenemang som kräver direktbetalning uppges det tydligt att deltagaravgiften ska betalas genast.

Övrigt

Ifall du inte har bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, eller om du vill anhålla om befrielse från deltagaravgiften, ska du ta kontakt med evenemangets kontaktperson.

Du kan läsa mer om Esbo församlingars dataskyddspolicy på adressen https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli/beskrivningar.

« Till nyhetslistan