Konfirmandverksamheten håller ställningarna

4.11.2019 15.25

Konfirmandprästen Brita Ahlbeck med årets konfirmandbrev i handen.
  • Hos oss har ungdomarna helt tydligt anmält sig flitigare än i andra församlingar i Esbo. Jag ser fram emot lägersäsongen! Vi kommer att ha 12 konfirmandgrupper. De flesta lägren under sommaren 2020 hålls på Solvalla idrottsinstitut i Esbo. Ett läger hålls på Vällskog i Esbo och ett på Skärgårdsskolan i Houtskär. Vi har också ett dagsläger i Olars kyrka under sportlovet och ett påskläger på Hvittorp, berättar Brita Ahlbeck.

Resultatet är verkligt positivt och visar att skriftskolan både håller ställningarna och lockar deltagare också utanför församlingen. En del ungdomar från tvåspråkiga familjer hör till en finsk församling, men går i svensk skola och vill gärna vara med i samma konfirmandgrupp som kompisarna. Andra hör inte till någon församling, men vill ändå delta i konfirmandverksamheten.

Alla som har anmält sig får ett bekräftelsebrev hem efter att gruppindelningen har gjorts. Efter vecka 45 går det också att själv kolla vilken grupp man fått plats i genom det elektroniska anmälningssystemet, som redan varit i bruk några år och som nu ytterligare har utvecklats.

Om någon har missat anmälningen är inte loppet ännu kört. Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho, som sköter gruppindelningen, kan kontaktas per e-post under vecka 48.

Det som nu står på programmet för de nya konfirmanderna är de första träffarna i november-december 2019 eller i januari 2020, dagssamlingarna för varje grupp en lördag-söndag under våren, konfirmandkonserterna och gudstjänstbesöken. Sportlovs- och påsklägrets konfirmationer hålls redan under våren. De övriga grupperna konfirmeras på hösten.

Mer information:

esboforsamlingar.fi/kom-med/skriftskola

 

Brita Ahlbeck

konfirmandpräst

brita.ahlbeck@evl.fi

040 546 5194

 

Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare

johanna.terho@evl.fi

050 568 5718

« Till nyhetslistan