Personer med funktionsnedsättning

Ta kontakt med diakoniarbetarna!

 

Rörelsehandikapp.
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare (tjänstledig t.o.m. 31.8.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo