Personer med funktionsnedsättning

 

Rörelsehandikapp.

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo