Till nyhetslistan

Dopträdets metallbågar i guldfärg mot altarbakgrunden. Dopträdet är placerat mellan dopfunten och det gamla altaret i Esbo domkyrka. Foto: Maarit Malinen.

Det nya dopträdet för nydöpta i församlingen har tagits ibruk

25.4.2022 14.25

Heliga 3 är ett unikt dopträd designat för Esbo domkyrka med hänsyn till kyrkans gamla formgivning. Dopträdets formigivare Vala Boucht lät sig inspireras av fönstret bakom det gamla altaret.

- Fönstrets form och placering samt andra asymmetriska detaljer i domkyrkan, berättar Boucht. Tillsammans skapar dessa en harmonisk balans. Dopträdets bågar symboliserar treenigheten, under vilken de döptas namn hänger skyddade i en och samma troende familj, säger Boucht. 

Uppdraget att formge ett dopträd var ett samarbetsprojekt mellan Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Esbo svenska församling och Aalto-universitetet, som en del av kandidatstudierna för de studerande i formgivning. Projektet leddes av Simo Puintila och Tatu Vuorio, bägge lärare vid Aalto-universitetet. 

De olika förslagen bedömdes av en urvalsgrupp som bestod bland andra av kyrkoherde Kira Ertman och Antti Kujanpää (numera pensionerad). Valet föll på bidraget Heliga 3. 

Dopträdet togs ibruk 24.4 i samband med en tvåspråkig festhögmässa. Kaplan Heidi Jäntti, från Esbo svenska församling deltog i mässan och predikan och Jäntti säger så här om dopträdets funktion. 

- Dopträdet är en symbol för dopets gåva, det är en påminnelse om att vi alla är som löv på ett träd, delar av en kropp, trädet Jesus Kristus. Dopträdets grenar får bära barnen inför Gud, som en bön om välsignelse och beskydd för vart och ett av barnen på trädets grenar. Konstnären som skapat dopträdet finns med och ger genom trädet sin hyllning till trädets, livets, Skapare. Dopträdet talar också om delaktigheten i förlåtelsens glädje, över glädjen att få vara Guds barn bland alla barn i Guds familj, säger Jäntti. 

Dopträdet vittnar om Esbos kristna tradition 

Dopträdet i Esbo domkyrka är ett nytt träd i en gammal kyrka. 

- Det påminner oss om att vår kristna tro har funnits länge, mycket länge. Här i domkyrkan har Esbobor genom århundraden samlats till gudstjänst. Här har de döpts till den kristna tron. Här har trosbekännelsen lästs av tidigare generationer, den trosbekännelse som går tillbaka till 300-talet e.Kr. Här döps ännu idag barn i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, säger Jäntti.

De nydöptas namn skrivs på små papperslappar och fästs i trädets metallbåge med gem och textilband. Foto: Maarit Malinen

Den nya dopträdet får varje söndag namntillskott på barn som den veckan har döpts och upptagits i Espoon Tuomiokirkkoseurakunta och Esbo svenska församling. Dopträdet bär redan några namn på nya församlingsmedlemmar. 

- Oberoende av hur världen ser ut, oberoende av hur hopplöst allt ser ut. Då vi samlas här i kyrkan till dop eller gudstjänst och ser dopträdet, påminns vi om delaktigheten i segern över döden, över glädjebudskapet om fred och försoning i en sårad och skadad värld. Med bud om dopträdet och delaktigheten i uppståndelsen får vi gå ut i världen med bud om liv! Vi är alla vittnen till uppståndelsen, säger Jäntti.