Till nyhetslistan

Regnbågens alla färger och mot den färgranna bakgrunden hjärtsymboler. Foto: Pixabay

Esbo kyrkliga samfällighet ordnar sin första regnbågsmässa: Vi vill markera utåt var vi står

2.5.2022 10.32

Fredagen den sjätte maj skriver Esbo kyrkliga samfällighet en bit historia.

Då hålls en tvåspråkig regnbågsmässa för Hbtqi-personer, deras närstående och de som sympatiserar med lika rättigheter och möjligheter för personer som tillhör sexuella minoriteter. Det här är den första mässan i sitt slag i Esbo församlingar.

Regnbågsmässan på finska och svenska är en markering

-Vi vill ordna mässan för att markera att alla är välkomna till våra kyrkor och mässor, självklart till vilken verksamhetsform som helst, men nu ger vi en alldeles tydlig markering utåt att alla vet var vi står, säger kaplan Heidi Jäntti.

Jäntti är kontaktperson i regnbågsfrågor i Esbo svenska församling och hon medverkar i regnbågsmässans predikan, som till sin form påminner om ett samtal kring temat: Mötet med den uppståndne.

Om grundtanken är att all församlingsverksamhet är öppen för alla undrar man kanske varför regnbågsmässan behövs.

Jäntti ser det som ett mervärde att en specialmässa lyfter fram frågor på ett märkbart sätt och ger möjlighet till friare former. Det är alltid motiverande och stimulerande också för dem som arbetar med en temamässa. 

Johanna Terho och Heidi Jäntti är med i regnbågsmässan 6.5.2022. Foto: Johan Terho

Regnbågsmässan i Dalsviks kapell blir den första i en serie. På hösten hålls en regnbågsmässa på finska. Den tvåspråkiga regnbågsmässan ska återkomma en gång per år. Vetskapen om att regnbågsmässor hålls inom Esbo församlingar kommer att nå ut och Jäntti hoppas att alla omfattas av den informationen.

- Samtidigt når det djupare, medmänskliga, kristna ställningstagandet och budskapet ut, att du är älskad som den Gud har skapat dig till. Samma budskap som var Jesu budskap till alla han mötte. Självklart vill vi säga det och ge den här signalen till dem som eventuellt har varit osäkra på var kyrkan i Esbo står i Hbtqi-frågor, säger Jäntti.

Vänder hen i dörren om hen inte är Hbtqi?

Förhoppningvis inte. Jesus uppmanade ju själv människor att komma med och se med egna ögon.

- Jag hoppas att alla som känner sig lockade, manade och behöver en egen plats att möta Gud, sig själv och andra människor i ett nytt sammanhang ska känna sig välkomna till regnbågsmässan i Dalsviks kapell, säger Jäntti.

Jäntti hoppas visserligen att i alla gudstjänster ska sammanhanget, texterna och mötet med andra människor, ge en ny dimension av tron på Gud och på livet, på sig själv och sig själv i relation till andra människor, men hennes förhoppning är att det lyckas särskilt i den här nya formen av mässa.

Regnbågsmässan är ett samarbete mellan Espoon tuomiokirkkoseurakunta; medverkande Päivi Linervo, präst och Ani Iivanainen, diakon och Esbo svenska församling; Heidi Jäntti och ungdomsarbetsledare Johanna Terho.

 

Artikeln bygger delvis på den intervju kaplan Heidi Jäntti gett till Kyrkpressen.

Uppgifter om tid och plats för regnbågsmässan hittar du här.

FB-kommentarer på Kyrkpressens artikel om regnbågsmässan kan läsas här.