Till nyhetslistan

Altare och altarrundeln i Esbo domkyrka. Esbo domkyrka. Foto: Jukka Granström

Samkönade par kan vigas i Esbo domkyrka - Espoon tuomiokirkkoseurakunta blir den första församlingen som tillåter regnbågsvigsel i sina utrymmen

4.5.2022 13.44

Esbo domkyrka och övriga utrymmen som den finska församlingen Espoon tuomiokirkkoseurakunta förfogar över kan framöver användas för vigsel av samkönade par. 

Den finska församlingens församlingsråd godkände ärendet med rösterna 9–7. En av församlingsrådets medlemmar röstade blankt. 

Espoon tuomiokirkkoseurakunta blir den första församlingen av de totalt sex församlingarna inom Esbo kyrkliga samfällighet som tillåter regnbågsvigsel i sina utrymmen.

På initiativ av församlingsmedlemmar

Församlingsrådet inom Espoon tuomiokirkkoseurakunta diskuterade vigsel av samkönade par i Esbo domkyrka redan på mötet i april. Innan ärendet behandlades 3.5 fick församlingsrådet också motta ett initiativ av församlingsmedlemmar som önskade att samkönade par kan vigas i kyrka eller övriga församlingsutrymmen i Esbo.

Johanna Tilus, Jaana Leppäkorpi, Antti Pohjolan-Pirhonen, Mia Stenius och Nina Lehto stod bakom initiativet och av dem sitter de fyra sistnämnda med i församlingsrådet. 

I initiativet konstateras att församlingsmedlemmarna inte är i en jämlik ställning, när en del förlovade par kan boka kyrkan för vigsel och andra inte. Samtidigt lyftes det fram att de förlovade paren också geografiskt är i en ojämlik ställning. Vigsel av samkönade par i kyrkans utrymmen har godkänts i flera församlingar i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och på övriga platser i Finland. 

Regnbågsvigsel - en vattendelare

- Vigsel av samkönade par har blivit en stor och principiell måttstock på jämlikhet, säger Ari Paavilainen, kyrkoherde i Espoon Tuomiokirkkoseurakunta. 

- Det finns många präster inom Esbo församlingar som förrättar vigslar av esbopar i andra församlingar i huvudstadsregionen. I skenet av det har Esbos tidigare riktlinje varit problematisk sett ur jämlikhetsperspektiv säger Paavilainen. 

Kyrkoherde Ari Paavilainen fortsätter att man inom kyrkan ofta diskuterar vad som är tillåtet och inte. I bakgrunden har vi den finländska enhetskulturen, enligt vilken vi kan ringa in vad som är riktig och rätt kristenhet och vad som inte är det. Paavilainen bedömer att för dagens församlingsmedlemmar är det i praktiken mångfaldigt att vara kristen. 

- Att öppna Esbo domkyrka är ett betydelsefullt beslut, konstaterar Paavilainen. 

Hittills har samkönade par inom Esbo kyrkliga samfällighet enbart haft möjlighet till att boka kyrkor och utrymmen för förbön. Paret har kunnat be en präst eller annan församlingsanställd att be tillsammans med dem och deras inbjudna gäster.