Till nyhetslistan

Bergans kapell omgiven av midsommarrosor

Avskedsmässan för Bergans kapell hålls på midsommaren – rivningen av brandplatsen inleds därefter

10.6.2022 12.07

Kyrkan har egna traditioner när det kommer till att ta i bruk och avstå från kyrkolokaler I invigningsmässan invigs lokalen och utnämns till en helig lokal, ett sakralt utrymme. När man avstår från en kyrkolokal gör man tvärtom, och användningen av lokalen som gudstjänstutrymme avslutas med en gemensam mässa. I denna så kallade desakralisering intas nattvarden för sista gången och altaret avkläds. 

- Nu måste vi handla på lite annat sätt, när det inte längre finns någon fysisk kapellsal. Avskedsmässan är dock ett viktigt tillfälle för människor att sörja och ta farväl av en viktig plats. Många minnen är kopplade till denna plats, säger Kalervo Salo, kyrkoherde i Leppävaaran seurakunta. 

Enligt Kalervo Salo har den anlagda branden i Bergans kapell inneburit chock, sorg och gråt för många församlingsmedlemmar. 

- Förstörelsen av kapellet ter sig som en attack mot det heliga. Vissa hoppas att kapellet byggs om. Förlusten är dock oersättlig och det kapell som nu har förstörts kan inte restaureras. Förlusten är också kulturhistoriskt betydande, berättar Salo.

Bergans kapell var relativt nyligen renoverat och därför i gott skick. Sedan lokalen inte längre är i bruk har man varit tvungen att flytta församlingens funktioner till andra lokaler som ligger vid svårare förbindelser än förbindelserna till Bergans kapell.

Bakgrund

Den näst äldsta kyrkobyggnaden i Esbo, Bergans kapell, förstördes i en brand på skärtorsdagen den 14 april. I branden lyckades man räddades dopfunten, nattvardsredskap och kyrkotextilier. Ingången till kapellet klarade sig i branden och står fortfarande upprätt, och Anna Sahlsténs tavla En bra herde (Hyvä paimen) fick endast små skador. Även kapellets gamla kyrkklocka kunde räddas.

Polisen undersöker branden som sabotage. Observationer från kapellets närområde eller andra uppgifter om ämnet kan fortfarande anmälas till polisen per e-post på adressen vihjeet.espoo@poliisi.fi eller per telefon 0295 413 031 (svarare).

Bergans kapell blev färdigt år 1929 och byggdes då med frivilligarbete. Många finsk- och svenskspråkiga släkter från Alberga har genom tiden varit med och byggt och understött kapellet. Stockarna i kapellet härstammade från ett före detta hotell i Helsingfors. 

**
Avskedsmässa sö 26.6 kl. 14 på gården till Bergans kapell
Adress Officersgatan 5, Esbo 

Den tvåspråkiga mässan förrättas av kyrkoherde Kalervo Salo och kaplan Heidi Jäntti. Det bjuds på kyrkkaffe efter mässan om vädret tillåter.
Mässan är gemensam för Leppävaaran seurakunta och Esbo svenska församling.