Till nyhetslistan

Kyrkguide Olivia Lerche pekar upp i valvet där de medeltida målningarna syns. Många besökare får höra kyrkguide Olivia Lerche berätta om målningarna i kyrkvalven. Foto:Agneta Gestrin

Har du vägarna förbi? Stanna till vid Esbo domkyrka som är en annorlunda rastplats

22.6.2022 10.00

Esbo domkyrka är en av de hundratals vägkyrkor runtom i landet, som håller öppet sommartid.

Möjlighet till en kopp kaffe och bulle, förutom guidning på svenska, finska och engelska erbjuds också i Klockstapelns café för den som vill ta en himmelsk paus på resan.

Det gäller att hålla utkik efter en vit skylt invid avtaget som leder bilisterna fram till vägkyrkorna. Kyrkorna bjuder på  fantastisk arkitektur, fascinerande lokalhistoria och möjligheter att stanna upp en stund inför sina egna tankar.

Harry och Leena Isaksson besöker ofta Esbo domkyrka och kyrkogården. Foto:Agneta Gestrin

I caféet i domkyrkans klockstapel sitter Leena och Harry Isaksson. De besöker ofta kyrkogården och om kyrkan säger Leena Isaksson att den har något speciellt. 

I den medeltida gråstenskyrkan, Esbo domkyrka säger kyrkguide Olivia Lerche så här om möten med besökare. 

- Jag brukar kolla om de kommer från sakristians håll för att närvara i en förrättning eller om de kanske har kommit för att be och få sitta tysta för sig själv, men jag hälsar på alla och tar kontakt om det verkar att de är intresserade av kyrkan.

Det här är Olivia Lerches första sommar som kyrkguide. Hon guidar på svenska, finska och engelska och dagligen kommer några tiotal besökare.

- En del säger att de just har velat se den här kyrkan, för den är gammal och ståtlig och har fina medeltida målningar i valven, säger Lerche.

Kyrkguider i Esbo domkyrka känns igen på västen med logotyp. Foto:Agneta Gestrin

En del besökare berättar för henne om andra kyrkor de har besökt runtom i världen.

- De kan vara riktigt inbitna kyrkobesökare, säger Lerche.

Själv visste Lerche inte så mycket om domkyrkan, innan hon började som kyrkguide.

- Jag fick en ordentlig guidning och fick se mig runt på förhand. Speciellt att få besöka vinden var jätteintressant och sedan har jag  läst på, säger Lerche. (Domkyrkans vind är inte öppen för vägkyrko-besökare).

Lerche berättar att hon börjar guidningen inne i kyrkan och följer rutten som beskriver livets början till det som representerar livets slut. Hon brukar fråga om det är något speciellt som intresserar besökaren. Det blir mest prat om historia, restaureringar och frågor om triumfkrucifixet med tyskt ursprung från 1500-talet, bl.a. varför Jesus saknar en arm.

Lerche berättar att krucifixet har uppbevarats på Nationalmuseum i Helsingfors, men återbördats till Esbo domkyrka.

Vägkyrka är ett koncept från Tyskland

De första vägkyrkorna i Finland öppnade i början av 1990-talet och konceptet omfattade då några kyrkor i norra Finland. Konceptet med kyrkor som håller sina dörrar öppna kommer ursprungligen från Tyskland och har under årens lopp fått luft under vingarna. Både evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkor deltar. Varje år ansluter sig nya kyrkor.

Esbo domkyrka är öppen som vägkyrka med kyrkguider på plats 6.6—5.8 vardagar kl. 11.00—16.30.

Caféet vid Klockstapeln håller öppet vardagar kl. 12.00—16.00. Intäkterna går till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

Tilläggsuppgifter på nätet:

tiekirkot.fi/kirkot/espoon-tuomiokirkko/

Samt information https://www.esboforsamlingar.fi/kyrkor-och-lokaler/esbo-domkyrka

Tilläggsinformation om vägkyrkor på olika orter hittas på tiekirkot.fi

Det är möjligt att göra en sökning genom att skriva in namnet på staden eller orten i sökrutan på webbplatsens ingångssida. Det finner mer än 400 kyrkor i Finland och cirka 270 av dem hör till vägkyrkonätverket Tiekirkot.fi.

I kyrkorna ordnas gudstjänster och andra typer av program i varierande utsträckning, från konserter till orgelarior, som kan inverka på guidningsmöjligheterna inne i kyrkan. I Esbo domkyrka ordnas den etablerade klassiska nattkonsertfestivalen Orgelnatt och aria på torsdagskvällar kl. 21. Information och bijettköp hittas här.