Till nyhetslistan

Ett rep med knop och ett alblad i form av ett hjärta instucket i knopen. Att få tala med någon i förtroende kan vara avgörande, för ens nästa steg. Foto: Kranich17/Pixabay

Samtalstjänsten har jour också sommartid

29.6.2022 16.25

Kyrkans samtalstjänst betjänar under hela sommaren.

Relationer, välbefinnande och vardagen. Det är de samtalsämnen som mest har kommit upp på sistone i kontakten till samtalstjänsten.

Kyrkans samtalstjänst finns för dig, när du vill få sagt högt de tankar du just nu tänker. Kanske du önskar en förändring i ditt liv? Kyrkans samtalstjänst finns för att möta människors behov av att tala om livet. De som svarar är öppna för alla frågor, känslor och funderingar som uppkommer i livet.

Kanske du vill berätta för hen som lyssnar om din situation eller prata om vår aktuella samhällssituation. Hen som svarar lyssnar och samtalet förblir mellan er två. Alla som svarar har tystnadsplikt och är intresserade av det du har att säga. Du får berätta om det som du tycker är jobbigt eller det som gjort dig glad. Eller så kan du prata om sådant som ingen annan lyssnar på. 

Ring 0400 22 11 90,
Samtalstjänsten har öppet alla dagar klockan 20-23

Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Våga ta kontakt

Känns det lättare att skriva? Då finns nätjouren. Nätjouren svarar inom 1-2 dygn.

Chatt-möjligheten i Kyrkans samtalstjänst öppnar igen 1.8. Under de sista dagarna i juni och i juli finns andra frivilliga som upprätthåller chatt-möjligheter. Vilka chattar som är öppna hittas i chatt-kalendern