Till nyhetslistan

Barnen får en egen söndagsklubb, där delar av högmässan ingår

Pappersänglar i rosa och lila upphängda i Esbo domkyrka.

Pappersänglar som dagklubbsbarnen tillverkat till Mikaelidagen.

Innan coronapandemin bröt ut ingick det i lovsångsmässorna eget program för barnen. I oktober återupptar församlingen den här traditionen i form av den nya söndagsklubben.

Söndagsskola, söndagsklubb eller barnkyrka. Barnens egen verksamhet medan vuxna deltar i gudstjänst och högmässa har olika benämningar. I Esbo svenska församling kallar vi den Söndagsklubben för barn, säger Alina Blomberg som kommer att vara klubbens ledare.

Söndagsklubben har inprickat söndagarna 23.10, 20.11 och 18.12 till och med årsskiftet. Tanken är att klubben är en gång i månaden, i samband med högmässan i Esbo domkyrka, och att den skulle få en fortsättning också 2023, säger Blomberg. Klubbtiden kommer att vara uppemot en halvtimme medan högmässan pågår.

Vad gör barnen i klubben?

— Jag kommer att ha en kort bibelberättelse, sedan ritar vi och pysslar och så ska vi sjunga, säger Blomberg.

Alla är välkomna; från 2-3 år uppåt till 12-åringar. 

— Sedan får man se hur alla åldrar trivs tillsammans, ler Blomberg.

Alina Blomberg leder söndagsklubben för barn. Foto: Agneta Gestrin

Var hålls klubben?

— I början av högmässan är barn och vuxna inne i kyrkan. Sen går vi med barnen till Förrättningskapellet. Det ligger så nära att kanske man inte behöver klä på sig alla ytterkläder, för vi kommer tillbaka till högmässan strax innan nattvarden börjar, säger Blomberg.

Söndagsklubben ger en kort aktivitet med religiöst innehåll, samtidigt som den ger vuxna; föräldrar och vårdnadshavare, far- och morföräldrar en möjlighet till att koncentrera sig helt på högmässan och predikan.

4.10.2022 09.19