Till nyhetslistan

Här är de nya förtroendevalda i Esbo svenska församling

orden tacksam, välsignad och glad på lilafärgad botten.

Platserna i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige avgjordes i sämjoval.

Inför församlingsvalet 2022 inlämnades en kandidatlista: För kyrkan i Esbo, för Esbo svenska församlings församlingsråds- och kyrkofullmäktigeval.

Eftersom 17 kandidater gjorde anspråk på platserna i församlingsrådet med 14 ordinarie medlemmar och 9 kandidater efterträvade 6 ordinarie kyrkofullmäktigeplatser, godkände församlingens valnämnd att det ordnas sämjoval.

Hälften (7) av församlingsrådets medlemmar är nya, medan den andra hälften har suttit med under perioden 2019-2022.

Av medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige är en person nyinvald, Stefan Ekholm, medan de övriga har suttit med under perioden 2019-2022.

Det här är medlemmarna i församlingsrådet 2023-2026

Blomberg, Anders (ny medlem)

Brenner, Agneta 

Ekholm, Stefan 

Ifström, Kristina (ny medlem)

Janasik, Nina (ny medlem)

Kujala, Tiina 

Lindqvist, Gun-Britt (ny medlem)

Malmström, Toini 

Nygård, Hannele 

Nykänen, Heidi (ny medlem)

Sjöberg, Fredrika 

Sjöberg, Inger 

Skogberg, Rune (ny medlem)

Smeds, Tora (ny medlem)

Till suppleanter för de ordinarie medlemmarna har valts:

Aitti, Solveig 

Rosenberg-Wikström, Solveig 

Det här är medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026

Ekholm, Stefan (ny medlem)

Kujala, Tiina 

Malmström, Mårten 

Nyman, Håkan 

Rosenberg-Wikström, Solveig 

Wikholm, Anders 

Till suppleanter för de ordinarie medlemmarna har valts:

Blomberg, Anders 

Aitti, Solveig 

Församlingsrådets uppgift är

 • att leda församlingens verksamhet
 • främja det andliga livet
 • besluta om användningen av församlingens budgetmedel
 • ge utlåtanden om de ärenden som kyrkofullmäktige besluter om
 • att välja tjänsteinnehavare i församlingen, med undantag av val av kyrkoherde
 • besluta om de utrymmen som hyrs för församlingens verksamhet
 • att tillsammans med kyrkoherden besluta om hur församlingens kyrka ska användas

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet. Församlingsrådet sammanträder cirka en gång i månaden  och besluter bl.a. om ärenden som berör församlingens egen verksamhet och budgetplanen. Verksamhetsperioden är fyra år.

Gemensamma kyrkofullmäktiges uppgift är att

 • utöva beslutanderätt för samfällighetens del,
 • fatta beslut om samfällighetens grundstadga, där det bestäms vilka av församlingarnas uppgifter som ska skötas gemensamt,
 • fastställa kyrkoskattesatsen,
 • fatta beslut om samfällighetens budget, där varje församling tilldelas ett anslag vars användning församlingsrådet fattar beslut om,
 • godkänna samfällighetens bokslut,
 • fatta beslut om anskaffning och försäljning av fast egendom,
 • fatta beslut om byggprojekt vars kostnader överskrider 745 000 euro,
 • utse medlemmar i gemensamma kyrkorådet och direktionerna, samt
 • godkänna samfällighetens strategier.

De 61 medlemmarna i Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige representerar sex församlingar.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas årligen 5-6 gånger i Esbo stads fullmäktigegård. Verksamhetsperioden är fyra år.

Artikeln uppdateras under valkvällen.

20.11.2022 20.00