Till nyhetslistan

Församlingsvalet i Esbo: Värdeliberala stärkte sin ställning och valdeltagandet sjönk

En mansperson står och tittar ut över högar av röstsedlar som ligger på ett bord framför honom.

Rösträkning på valdagen. Foto: Jari-Pekka Niskanen

Valdeltagandet i församlingsvalet i Esbo kyrkliga samfällighet blev 10 procent. En nedgång från 11.3 procent i valet 2018.

Sammanlagt 11 734 församlingsmedlemmar röstade i Esbo. I Esbo svenska församling förrättades sämjoval på basis av kandidatlistan: För kyrkan i Esbo, vilket innebar att församlingens medlemmar inte röstade i församlingsvalet.

Så här fördelade sig valdeltagandet i de finska församlingarna

(valdeltagandet 2018 i parentes) 

  • Espoonlahden seurakunta 9,4 % (11,7) 
  • Espoon tuomiokirkkoseurakunta 10,1 % (10,9) 
  • Leppävaaran seurakunta 8,6 % (9,8) 
  • Olarin seurakunta 9,0 % (10,5) 
  • Tapiolan seurakunta 13,1 % (14,8) 

Så här fördelas platserna i fullmäktige och församlingsråd 

De värdeliberala kandidatlistorna: Kirkko kaikille och Tulkaa kaikki  fick ungefär 40 procent av platserna i gemensamma kyrkofullmäktige, det vill däga 24 representanter.  Det är åtta platser fler än i församlingsvalet 2018. Av kandidaterna; Yhdessä matkalla invaldes 17 representanter, jämfört med 23 i förra valet. Samlingspartiet behöll sin ställning och fick exakt samma antal representanter; 14 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Esbo svenska församling har sex fullmäktigeplatser.

I församlingsrådens sammansättning syns samma styrkeförhållanden. Den största grupperingen utgörs av de 37 kandidater som blev invalda från kandidatlistorna; Kirkko kaikille och Tulkaa kaikki. Av kandidaterna på listan Yhdessä matkalla invaldes 25 personer och Samlingspartiet fick 18 platser i församlingsråden. Församlingsrådet i Esbo svenska församling har 14 representanter av vilka hälften är nya, jämfört med samansättningen under perioden 2019-2022. 

De unga hade inte egna kandidatlistor i någon av samfällighetens sex församlingar. Till gemensamma kyrkofullmäktige invaldes fyra personer, som är yngre än 30 år och i församlingsråden finns fem representanter invalda i samma ålderskategori. Den yngsta invalda är 18 år. 

Kyrkofullmäktiges könsfördelning är; 40 kvinnor och 21 män. Medelåldern är 51,7 år, vilket är en aning lägre jämfört med förra valet. De nya representanterna utgör 40 procent. 

De nya förtroendevalda inleder sin verksamhetsperiod i början av 2023 och den avslutas i slutet av 2026.

 

Läs mer om det riksomfattande valdeltagandet- och resultaten.

Resultaten är preliminära tills de har fastställts av valnämnden.

21.11.2022 09.57